Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět na novelizaci

ČSN 73 0831:2020 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

V případě ČSN 73 0831:2011 (tj. první novelizace) jsem rozhodnut vůbec nečíst úplné znění normy a ani ve věcných souvislostech posuzovat změněná ustanovení či nové tabulkové hodnoty - neboť bezprostředně po dokončení takového úkolu, by mě jako řádnému občanu ČR nezbylo nic jiného, než na "zpracovatele" normy i na osoby, které svým konáním tento stav dopustily, podat trestní oznámení.

Je evidentní, že revize původního textu normy (z prosince 2001) vznikla v zoufalé snaze sepsat vše, co požadovaly zájmové skupiny, případně v rámci protislužbou poskytnuté amnestie "obílit" v této normě již dříve vydané "expetizní" posudky. Soudím, že skutečně zainteresovaní dostali zaplaceno a tudíž nemají na opravu současného paskvilu ani pomyšlení, natož odvahu - proto budu uvádět na pravou míru některé obludnosti a konfrontovat jejich původce s důsledky napáchaných škod, za které se pochopitelně necítí být nijak osobně zodpovědní.

Saturnin je vůči ČSN 73 0831:2011 poměrně skeptický - prý mu to připomíná stav, kdy tlupa hyen s hlasitým štěkotem trhá maso ze zvířete, které přitom ještě žije. Mé nedávné hodnocení, že se jedná o akt veřejného znásilnění původního textu normy, za klidného přihlížení osob z jednohlasné TNK a SC1, považuje za příliš smířlivé.

 


© Fire Protection - František Pelc