Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0831:2011 - článek 3.3

Dokud jsme si se Saturninem nepřečetli další přílepek ve znásilněné ČSN 73 0831:2011, nechtěli jsme věřit e-mailu, zaslanému do naší kanceláře postiženou stavební firmou; dále citujeme v plném znění:

Obracíme se na vás jako spoluautora normy ČSN-EN 73 0831. Realizovali jsme stavbu "ATLETICKÝ STADION KOSTELEC NAD ORLICÍ", jejíž součástí byla rekonstrukce tribuny opravou stupňů a výměnou sedáků za nové sedačky (stávající stav viz foto, navržený stav viz pdf). Nyní máme měsíc po předání stavby a běží nám penále, protože stavba nebyla zkolaudována. Dle ČSN 730831 čl. 3.3 jde o vnitřní shromažďovací prostor, protože pevná střecha tohoto prostoru přesahuje 75 % celkové půdorysné plochy tohoto prostoru a tím pádem dle ČSN 730831 čl. 5.2.8 - pevná sedadla ve shromažďovacím prostoru musí být max. třídy reakce na oheň D, aniž by šlo o termoplasty.

Ze zaslané realizační dokumentace přitom vyplývá, že střecha tribuny zůstala v původní dispozici a vůči stávajícímu stavu nedošlo po obvodu k žádnému stavebnímu uzavření nadkryté části stupňovitého hlediště. Při nahlédnutí do ČSN 73 0831:2011 se ukázalo, že někdo s definičním ustanovením 3.3 hrubě manipuloval (následuje definice v plném znění; přílepek je červeně zvýrazněn):

3.3 venkovní shromažďovací prostor: shromažďovací prostor, neuzavřený po obvodě nebo shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, kontejnery, ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod.), popř. okolním terénem nebo přírodním prostředím (např. svah, skála, vodní plocha); za venkovní shromažďovací prostor se považuje také shromažďovací prostor v uzavřeném nebo polouzavřeném volném prostranství (dvoře apod.), ohraničený na nejméně 50% délky svého obvodu trvalou nebo dočasnou stavbou; rovněž prostory, které jsou z horní části otevřené a jen v případě deště apod. jsou kryty mobilním zastřešením se posuzují jako venkovní shromažďovací prostory; pevná střecha venkovního shromažďovacího prostoru nesmí přesáhnout 75 % celkové půdorysné plochy posuzovaného prostoru (takto je zajištěn venkovní pohyb vzduchu osobám na tribuně apod.)

Saturnin konstatoval, že takový koncentrát nesmyslů už dlouho neviděl a navíc, který se každým novým řádkem stupňuje. Podle jeho mínění patří mezi základní kameny pomníku nekonečné hlouposti dnešní „novelizované“ PBS, co si ke své nehynoucí slávě, ještě za svého života, budují sami „autoři“ současných novelizací. Stále se však podivuje nad skutečností, že ve schvalující Takové Normální Komisi č. 27 se nenašel ani jediný příčetný, který by si tohoto nerozumu všimnul…

Abychom dostáli tradici naší kanceláře, pokusíme se uvést věc na pravou míru:

František Pelc + Saturnin (dáno L.P. - listopad 2018)