Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0831:2011 - ustanovení D.2.2, druhý odstavec

Na základě žádosti zaslané do naší kanceláře od profesně působící osoby, bylo nutné shlédnout další z „inovativních“ ustanovení, znásilněné ČSN 73 0831:2011 (následuje nynější znění dotčeného ustanovení - návrhová „perla“ trestuhodného přílepku má červené písmo; pro větší souvislost textu je vynechána nezměněná Tabulka D1 i obrázky D.3 a D4.):

D.2.2 Největší dovolený počet sedadel v souvislých řadách se stanoví v závislosti na šířce volného průchodu mezi řadami, na umístění uliček a na hodnotě součinitele a podle tabulky D.1, a to:

a) počet připevněných sedadel podle skutečné hodnoty součinitele a požárního úseku;

b) počet nepřipevněných sedadel podle skutečné hodnoty součinitele a požárního úseku, snížený o 50%.

U míst k sedění s neoddělenými, popř. nečleněnými sedadly (lavice, stupně, apod.) se počítá šířka sedadla 500 mm. Pokud ve shromažďovacím prostoru je instalováno požární odvětrání SOZ, může se počet osob oproti tabulce D.1 zvýšit o 50 % a v případě instalace SHZ nebo DHZ o 100 % (při SOZ + SSHZ o 150 %)

Pokud jsou řady sedadel ukončeny po obou stranách uličkou s navazujícími východy, na které se soustřeďují osoby pouze z jednoho směru evakuace (řešení podle obrázku D.4) je možné počet sedadel v jedné řadě až zdvojnásobit.

Saturnin konstatoval, že po roce 2008 v oboru norem PBS jedeme proti vlastní „požární“ zdi a většina zainteresovaných jen lhostejně přihlíží. Konkrétně soudí, že „neviditelná ruka trhu“, která vnukla tvůrčí inspiraci pisateli tohoto přílepku, si u něj vlastně objednala zločin obecného ohrožení. Současně je škoda, že lidé z dnes tak preferovaného Centra technické normalizace PAVÚS Praha nebo ze schvalující TNK 27, se projevili jako nedůvěryhodné spolčení dosti divných osob, kteří ve svém genetickém vybavení postrádají sekvenci DNA pro „související okolnosti“. Protože nic, než bezbřehá míru diletantismu, mohla připustit formulaci, která vede k instalaci až 65 sedadel v jedné řadě (26 +39) a tento počet je navíc možné až zdvojnásobit na 130 sedadel v jedné řadě (kvůli špatnému kontextu), a to vše za předpokladu, že dva započitatelné východy z vnitřního shromažďovacího prostoru (o min. šířce 1,1 m), dnes „postačují“ až do velikosti 4 SP (což pro hlediště s připevněnými sedadly může být až 800 osob). Dále Saturnin uvedl, že věc třeba špatně pochopil, neboť tabulka D.1 uvádí přípustný "počet sedadel" v jedné řadě hlediště, ale přílepek navyšuje vůči tabulce D.1 "počty osob" - to by znamenalo, že počet sedadel se nezmění a osoby si zřejmě mohou v hledišti sedět "na klíně" - to jsou panečku normativní podmínky „bezpečné“ evakuace osob ….!!!!!!!??????????

Abychom dostáli tradici naší kanceláře, uvádímě věc na pravou míru:

František Pelc + Saturnin (dáno L.P. - únor 2021)