main_logo
main_picture main_picture
Přihlášení
registrovaných
uživatelů


Žádost o
registraci

 1. Stanoviska (výklady) k normám

 2. Komentáře k normám

 3. Pomocné výpočty

 4. PBS v obrazech

 5. Eurokódy ve vztahu k PBS

 6. Hodnoty požární odolnosti podle Eurokódů

 7. Návrh revize ČSN 73 0821:2005

 8. Účelová novelizace ČSN 73 08xx

 9. Zápisník

 10. Simulační modely

 11. Otazníky vyhlášky

 12. Opravník oblíbených omylů

 13. Základní informace, způsob registrace, kontakt

 14. Demoverze

 15. Dovolená v Rakousku (lyže, hory, kola, lázně)

Novinky

 
img
Tyto webové stránky se snaží poskytnout technické veřejnosti podrobnější informace o aplikaci českých technických norem v oblasti požární bezpečnosti staveb. Autor čerpá zejména z vlastního zapojení do tvorby technických norem a z programování simulačních modelů FDS.

© Fire Protection - František Pelc