Pelc logo

Hlavní stránka

Návrh revize ČSN 73 0821:2005

 

Končený návrh revize ČSN 73 0821:2005 (zpracovávání v letech 2004 - 2005) nebyl ČNI přijat do schvalovacího řízení. Podle sdělení tajemníka TNK 27 Ing. Špačka, na základě nesouhlasného stanoviska MV ČR - Gř HZS (čj. PO-3460/PRE-2005, vyřizuje Ing. Tauferová, za náměstka generálního ředitele HZS Ing. Svobodu je uveden nečitelný podpis osoby v "zastoupení").

Stále však neznám odpověď na zásadní skutečnost - čí zájmy zmínění státní úřednicí zastupují? Při hlasování členů TNK 27 s konečným návrhem revize ČSN 73 0821 souhlasil zástupce Gř HZS (Ing. Dr. Hanuška), dále souhlasili všichni členové zastupující krajské HZS (Ing. Bezděk, Ing. Kratochvíl, Ing. Petružálková a Bc. Rážová); pouze zástupce organizačního útvaru prevence Gř HZS (Ing. Kaiser) se přes mojí opakovanou výzvu korespondenčního hlasování ke konečnému návrhu normy nezúčastnil.

Mohu doložit, že řádně se do připomínkového řízení tohoto normalizačního úkolu nepřihlásila žádná státní instituce, právnická, či fyzická osoba. Připomínkové řízení proto probíhalo v úrovni účastníků tří zasedání TNK 27/SC1 (kde byla revize normy podrobně projednávána) a dále přes členy TNK 27 (kteří se v 08/2005 zúčastnili závěrečného korespondenčního hlasování ke konečnému návrhu revize ČSN 73 0821:2005). Archivuji všechny písemnosti v dané záležitosti a žádná z nich neobsahuje věcnou připomínku nebo námitku, že by některá dílčí položka normy měla uvedenu nesprávnou hodnotu požární odolnosti konkrétní stavební konstrukce.

Zato jem obdržel připomínky typu: "doufáme, že zvítězí zdravý rozum a norma nevyjde"; nikdy jsem však jimi nebyl kontaktován přímo, ale vždy zprostředkovaně cestou ČNI. Že rozhodly úzké firemní a skupinové zájmy je evidentní. Pro toho, kdo si chce vytvořit vlastní názor, nabízím kompletní konečný návrh revize ČSN 73 0821:2005 (pro rychlejší "načítání" je celý soubor normy rozdělen na dílčí části).

 

František P E L C