FPlog.jpg(56 kb)

Hlavní stránka

  Požární bezpečnost staveb - v obrazech

PBS v obrazech - Na základě požadavků uživatelů jsou základní pravidla požární bezpečnosti staveb, deklarovaná v řadě ČSN 73 08xx, zpracována rovnež formou grafického vyjádření.

Uvedená problematika je svým obsahem, formou i možnostmi vyjádření velmi obsáhlá, a proto bude průběžně doplňována.

POZNÁMKA 1    Většinou platí staré pravidlo: "Technik kreslí - obrázek řekne nejvíce". Jenže publikační problém byl v tom, k jakému stavu poznání vzorové obrázky vytvořit (protože současné normy v oboru PBS se v ČR mění téměř rychleji než lopatky na větrníku). Nakonec je zvolena hranice stavu do roku 2008 (pokud v konkrétním případě není přímo u obrázku uvedeno jinak), protože do té doby se o tvorbě norem ještě diskutovalo s profesně zapojenými subjekty.

POZNÁMKA 2   Obrázky jsou koncipovány tak, aby vyjadřovaly výchozí princip. Při pochybnostech doporučuji postupovat podle znění momentálně platných ČSN.

Ukázka:

nahled.jpg