FPlog.jpg(56 kb)

Hlavní stránka

  Hodnoty požární odolnosti podle Eurokódů

V následujících dílčích položkách jsou uvedeny použitelné hodnoty požární odolnosti základních konstrukčních prvků - buď odpovídající tabulkovým hodnotám, které obsahují jednotlivé výrobkové Eurokódy , anebo jsou vypočteny pomocí zjednodušených pravidel, jež tyto evropské normy, případně související ČSN obsahují.

ČSN 1992-1-2
 • Betonové konstrukce - tabulkové hodnoty
 • Betonové konstrukce - výpočty sloupů + vysvětlující komentář
 • ČSN 1993-1-2
 • Ocelové prvky - výpočty podle ČSN 73 0810 + ČSN EN 1993-1-2 + vysvětlující komentář
 • Výpočet požární odolnosti nechráněného ocelového prvku podle maximálního napětí prvku/zjednodušený postup  (včetně komentáře)
 • Výpočet požární odolnosti pro konkrétní nechráněné ocelové prvky - použití programu a úvod do problematiky je uveden v komentáři
 • Určení požární odolnosti ocelového překladu s omítkou - použití programu a úvod do problematiky je uveden v komentáři
 • ČSN 1994-1-2

 • Spřažené konstrukce - tabulkové hodnoty
 • ČSN 1995-1-2
 • Určení požární odolnosti dřevěných prvků - použití programu a úvod do problematiky je uveden v komentáři
 • Určení požární odolnosti dřevěných prvků + obklad - použití programu a úvod do problematiky je uveden v komentáři
 • určení požární odolnosti nenosné konstrukční části s jednovrstvým opláštěním   (dovoluje stanovit požární odolnost vícevrstvé sestavy ve stěně nebo stropu s opláštěním deskami z rostlého, lepeného, aglomerovaného dřeva, anebo deskami ze sádrokartonu - podle zásad ČSN EN 1995-1-2) - použití programu a úvod do problematiky je uveden v komentáři
 • určení požární odolnosti nenosné konstrukční části s dvouvrstvým opláštěním   (dovoluje stanovit požární odolnost vícevrstvé sestavy ve stěně nebo stropu s opláštěním deskami z rostlého, lepeného, aglomerovaného dřeva, anebo deskami ze sádrokartonu - podle zásad ČSN EN 1995-1-2) - použití programu a úvod do problematiky je uveden v komentáři
 • určení požární odolnosti nosného dřevěného prvku v prázdné dutině - použití programu a úvod do problematiky je uveden v komentáři
 • určení požární odolnosti nosného dřevěného prvku v dutině s izolací - použití programu a úvod do problematiky je uveden v komentáři
 • Určení požární odolnosti dřevěné roubené stěny - použití programu a úvod do problematiky je uveden v komentáři
 • ČSN 1996-1-2

 • Zděné konstrukce - tabulkové hodnoty