Ručka.jpg(1 kb) V době současného napětí a obecné únavě společnosti, včetně narůstající mentality nároku má následující pozitivní zpráva spíše než profesní povahu, záběr multidisciplinární. Pro stále náročnější simulační výpočty FDS jsem nedávno měnil v pracovně server se vzduchem chlazenými procesory, za procesory s chlazením kapalinovým. Přitom nešlo přehlédnout neskutečnou rozměrovou disproporci mezi starým a novým hard diskem (původní je v plošce s červeným ohraničením – nový se zeleným, navíc při výšce cca 10 x nižší, ale při 4x vyšší kapacitě paměti):

Pokud za dobu 5- ti let udělala technologie takový pokrok, troufám si jako uhlíkově neutrální obyvatel planety Země predikovat, že do roku 2030 budeme mít k dispozici osobní auta s akumulátory, ve kterých kapalný elektrolyt (na bázi lithiové soli v organickém rozpouštědle) nahradí pevná látka. A tato změna v konečném důsledku povede nejen k významnému snížení rozměrů i hmotnosti akumulátoru, ale zejména k prodloužení dojezdu přes limit 1000 km na jedno nabití (včetně zkrácení doby nabíjení na čas, odpovídající vypití šálku kávy v kiosku občerstvení u někdejší čerpací stanice pohonných hmot).

Poznámka: Tímto pak zcela vymizí dnes tak aktuální profesní „starosti“, související s případným hašením, nabíjením i garážováním vozidel na ryze elektrický pohon (pro škarohlídy – snad jen u „bazarových“ kusů zůstanou…).

Ručka.jpg(1 kb) Aktuální adventní čas je sice kratší, přesto opět vybírám mezi glosami letošního Zápisníku příspěvky do tradiční ankety Blbost roku. Nejprve se však pokusím uvést na pravou míru mimořádnou událost, která by si přinejmenším letos zasloužila samostatnou profesní anketu: Oheň roku (a že jich nebylo málo). Přitom v tomto segmentu nemělo konkurenci nedávné totální poškození jedné výrobní haly plastů pro automobilový průmysl:

I když továrna při požáru v katastru středočeského města Žebráku úplně shořela, možná si naši hasiči opravdu „pěkně“ zahasili, včetně nasazení ze Slovenska pronajatého vrtulníku. Jenže, ve věcných souvislostech bylo všechno špatně (a tím nemyslím fakt, že na určitý čas se dokonce zastavila výroba v jedné tuzemské automobilce). Mě stále zajímají odpovědi na konkrétní otázky, především na zpracování projektové dokumentace objektu, dále na schválení požárně bezpečnostního řešení, kolaudaci stavby i preventivní dohled ze strany státního požárního dozoru. Bohužel, také v tomto případě se tazateli opět vrací alibistický úřednický return, že vzhledem k probíhajícímu vyšetřovaní případu, nemohou k zaslaným dotazům nic konkrétního sdělit. Proto se zkusím obrátit na profesní komoru ČKAIT, aby se z titulu své deklarované autority dotázala ona. Přece nelze donekonečna tolerovat špatnou práci i nestandardní postupy zainteresovaných subjektů.

Poznámka: Doufám, že se ČKAIT nezachová stejně odmítavě jako erár, neboť jejím eminentním zájmem má být, aby se na území ČR realizovaly výhradně stavby, které odpovídají současným předpisům (případně současným poznatkům). A také, aby poctiví profesní projektanti neměli nouzi o zakázky a práci jim setrvale neubírala chobotnice, čítající sice několik, zato však všeho schopných chapadel…

Ručka.jpg(1 kb) A nyní zpět k tradiční anketě, ve které se do užší nominace tentokrát dostaly tři události:

S plnou odpovědností tímto za Blbost roku vyhlašuji náčelníkovo veřejné, přednostní zaměření na prevenci požárů v letočním roce. Realita, zejména v zrcadle III. a mimořádných stupňů poplachu, vyhlašovaných pří likvidaci velkých požárů v roce 2023 (kterých bylo, co do četnosti, více než maníků v kohortě hasičských generalissimů), byla na hony vzdálená jeho deklaraci. K vyhlášenému předsevzetí lze konstatovat, že slibem nezarmoutíš (i když mi přijde stejně nepatřičné, jako kdyby vegetarián chtěl především nakupovat v masně). Bohužel netuším, zda „preventista roku“ vůbec někdy zjistí, že už více než dva roky je ústředním ředitelem i v tomto oboru práce modrého Sboru a že si jej platíme právě za to, aby s tím něco udělal (možná se mohli odvážit mu to připomenout jeho „poradci“).

Nebylo přece organizačně tak složité, aby si v ČR prošel hlavní průmyslové nebo logistické areály a osobně se přesvědčil, jak to tam uvnitř nebo kolem nich vypadá. Místo toho však objížděl jednotlivé kraje, nechal si před nastoupenou jednotkou podat hlášení (co si tím asi tak pěstoval?) a pak zkontroloval, zda jsou všechna vozidla řádně umytá. A pokud našel závadu, ihned vyvodil důsledky…

Poznámka: Nechci zde spekulovat nad skutečností, že špatný nadřízený zpravidla kontroluje jen to, na co sám stačí. Ale třeba na Fakultě Bizarního Inženýrství jednou napíšou diplomku na téma: „Jak v roce 2023 náčelník přednostně podporoval požární prevenci“, anebo „Jak náčelník v roce 2023 zrušil v ČR polystyrénové i polyuretanové království“.

Ručka.jpg(1 kb) 28. listopadu jsem tradičně v průběhu večerních Událostí na ČT1 „sportoval“ doma na rotopedu. Příspěvek pojednávající o odborářské stávce předchozího dne by mě asi nijak zvlášť neupoutal, pokud bych v obrazové části reportáže nespatřil v první brázdě na Malostranském náměstí dva borce oblečené do rozlišováku HASIČI:

Následně jsem si na webu vyhledal doprovodné texty, cituji: Přijeli jsme vyjádřit solidaritu s ostatními pracovníky, co se týká školství či zdravotnictví. Vadí nám způsob, jakým s námi vláda komunikuje, a že ta opatření jsou taková, jaká jsou, to všichni víme,“ zdůvodnil Novinkám svou účast na demonstraci hasič ze Středočeského kraje, který si nepřál uvést jméno.

Poznámka: Pokud ve své profesi sleduji epidemií mimořádných události v dotčeném kraji, soudím, že zdejší hasiči by měli své úsilí zaměřit zcela jiným směrem, než chodit do Prahy demonstrovat…???

Ručka.jpg(1 kb) Minulý měsíc jsem se prostřednictvím webového portálu otázal prezidenta republiky ve věci nesrovnalosti při ocenění osob, které jako první provedly záchranu osob při požáru ubytovny v Táboře. Bohužel, dosud nepřišla žádná reakce. Proto ještě oslovím Úřad vlády ČR, neboť premiér seznam vyznamenaných kontrasignoval.

Poznámka: Na závěr všem příznivcům i odpůrcům přeji klidný adventní čas, dobré svařené víno u stánků a spokojené nadcházející Vánoce.

Ručka.jpg(1 kb) Ve Věstníku ÚNMZ č. 11/2023 je kromě jiného uvedeno:


Hlavní stránka Minulý zápisník