Pelc logo

Hlavní stránka
Žádost o registraci

  Základní informace o používání webových stránek

  1. Vážení návštěvníci - údaje nabízené v části 7. Návrh revize ČSN 73 0821:2005, 8. Účelová novelizace ČSN 73 08xx, 9. Zápisník, 10. Simulační modely, 11. Otazníky vyhlášky, 12. Opravník oblíbených omylů a 14. Demoverze, hlavního menu jsou volně přístupné pro každého uživatele.
  2. Části 1. Stanoviska (výklady) k normám, 2. Komentáře, 3. Výpočty a část 4. PBS v obrazech poskytují komerčně využitelné údaje, případně údaje pro kontrolu. Část 5. Eurokódy ve vztahu k PBS a 6. Hodnoty požární odolnosti podle Eurokódů obsahuje průvodní komentáře a také dílčí výpočty. Uvedené oblasti jsou proto dále přístupné jen jako placená služba.

    Pro oblast 1. Stanoviska (výklady) k normám + 4. PBS v obrazech činí přístupový poplatek na 12 měsíců 1000,- Kč pro samostatně podnikající fyzickou osobu a 2000,- Kč pro organizaci. Pro oblast 2. Komentáře, 3. Výpočty , 5. Eurokódy ve vztahu k PBS a 6. Hodnoty požární odolnosti podle Eurokódů činí přístupový poplatek na 12 měsíců 2000,- Kč pro samostatně podnikající fyzickou osobu a 4000,- Kč pro organizaci.

  3. V případě Vašeho zájmu o placenou službu se zaregistrujete vyplněním a odesláním registračního formuláře (ve všech uváděných položkách). Následně obdržíte poštou fakturu a bezprostředně po jejím uhrazení Vám bude přiděleno e-mailem Vaše přístupové heslo, které Vám umožní využívat všechny možnosti v režimu, co jste si vybrali, včetně případné technické konzultace k dané problematice. Registraci je možné provést kdykoliv, není vázána na začátek kalendářního roku.
  4. U organizací, které jsou plátci DPH, zůstávají roční přístupové poplatky stejné; jen bude výsledná cena kalkulována včetně této daně, prostřednictvím společnosti MODCOMA s.r.o., DIČ CZ02095564.

obalka.jpg(4 kb)

  

  

  

telef.jpg(2 kb)

  

  

  

mail.jpg(2 kb)

  

  

  

Pelc František
Schovaná 2244
708 00 Ostrava-Poruba

  

596 925 212
724 251 192

  

pelc@pelcfrantisek.cz 

modat437@gmail.com 

  

Pelc logo


© Fire Protection - František Pelc