Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět na novelizaci

ČSN 73 0833:2010 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

 

  • Článek 3.2   (vysoce požárně rizikové výrobky x bez limitu)
  • Článek 3.10   (evakuační výtah v bytovém domě od 6 m výšky)
  • Článek 4.2.4   (vynechání odstupů x polystyrénem zateplené budovy skupiny OB1)
  • Článek 5.5   (požární čidlo v předsíni bytu)
  • Článek 6.1.2   (budovy skupiny OB3 x penzion v rodinném domě)
  • Článek 6.3.8   (budovy skupiny OB3 x zřízení evakuačního výtahu)

© Fire Protection - František Pelc