Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0833:2010 - článek 3.2

Opět se jednalo o vážně míněnou konzultační žádost k článku 3.2 novelizované ČSN 73 0833:2010. Jenže při posouzení všech skutečností nešlo seriózní komentář k danému problému podat a tak nezbylo, než aby se situace znovu chopil Saturnin.

Specifikace:

Předmětem projektu je provozovna služeb - manikůra a modelování nehtů, která má být umístěna v rodinném domě, a to v samostatné místnosti o půdorysu cca 10 m2. Podle zadávacích podkladů budou v provozovně barevné laky na nehty v malých skleněných lahvičkách (cca 20 ks) a 1 ks (500 ml) lihového čističe nehtů v originálním balení (plastová lahvička).

Dotaz: Musí provozovna tvořit samostatný PÚ, i když se v ní nachází 500 ml lihového čističe (am > 1,2)?

Při poslední, jistě velmi „zdařilé“ novelizaci ČSN 73 0833, nějaký mozkový titán vepsal do původního ustanovení dodatečný text (blíže viz červeně podtržená část):

Saturnin k tomu smutně poznamenal, že při tvorbě ČSN řady 73 08xx někteří jedinci neměli právo zneužívat věkového či zdravotního handicapu jiných, k posílení svého „zastydlého“ tvůrčího ega. Navíc se Saturnin vážně zamýšlí nad tím, co jsme udělali požárním normám, když se dnes z hořlavé hmoty stal jakýsi výrobek. A že takovou blbost mohli k dalšímu použití kolektivně odsouhlasit jen Bruselu oddaní multikulturní soudruzi.

Abychom dostáli tradici naší kanceláře, uvádíme dále v plném znění odpověď na konkrétní dotaz:

Dobrý den,

bohužel k tomuto ustanovení Vám nemohu podat kvalifikovanou odpověď, neboť text, cituji “vysoce požárně rizikové výrobky” byl do ČSN 73 0833 zařazen až v rámci její “korupční” novelizace v roce 2010. V obecné souvislosti, ve vztahu k pravidlům tvorby norem, konstatuji:

  • použitý termín vysoce požárně rizikové výrobky není v normě jednoznačně definován;

  • již samotný termín výrobek, je návrhově zavádějící, neboť rovněž není v normě definován – není zřejmé, zda se jedná finální výrobek posuzované provozovny, anebo jde o ekvivalent termínu hořlavá látka, se kterým systémově operuje výchozí ČSN 73 0802 a také její příloha C, ve vztahu k součiniteli am;

  • ve výčtu možných příkladů není žádný z vyjmenovaných prvků vázán na svůj minimální hmotnostní podíl vůči požárnímu zatížení provozovny (použitá formulace tak generuje stav, kdy se vztahuje i na hmotnosti v řádu jednotek miligramů a výše...?).

V kontextu s jinými ČSN řady 73 08xx, kdy součásti obytné buňky může být i zdravotnické zařízení skupiny AZ 1, anebo dokonce garáž až tří vozidel skupiny I., doporučuji navrhovanou provozovnu “manikůra a modelování nehtů”, s cca 2 litry hořlavých kapalin v originálních obalech, posuzovat jako nedílnou součást obytné buňky (tj. pokud se vyhoví ostatním/původním limitům ustanovení, v současné ČSN 73 0833 označeného 3.2).

František Pelc