Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0833:2010, změna Z2:2020 - článek 5.3.4

Opět se jednalo o vážně míněný dotaz, tentokrát k článku 5.3.4 novelizované ČSN 73 0833:2010, navíc korigované změnou Z2.

Specifikace - dotaz: Pochopil jsem z textu správně, že pokud prokážu vyhovující délku a šířku CHUC A dle ČSN 73 0802, pak již nemusím prokázat dobu, po kterou se mohou při požáru osoby na chráněné únikové cestě typu A bezpečně zdržovat?

Pro srovnání je nejprve uveden věcně dotčený text ustanovení 5.3.4 ČSN 73 0833:2010, který je shodný s původním zněním normy z ledna 1966:

5.3.4 „Jedné chráněné únikové cesty typu A se může použit, pokud je výška budovy h ≤ 22,5 m a typu B, pokud je výška budovy h ≤ 30 m …“

Následuje text "inovovaný" o přílepek z února 2020:

5.3.4 „Jedné chráněné únikové cesty typu A se může použit, pokud je výška budovy h ≤ 22,5 m a je proveden průkaz délky a šířky této cesty podle ČSN 73 0802. Jedné chráněné únikové cesty typu B, je-li výška budovy h ≤ 30 m …“

Saturnin konstatoval, že do hlav současných kutilů v oblasti ČSN 73 08xx nevidíme, ani jsme nebyli osobně přítomni těmto veskrze laickým experimentům, a proto nemůžeme podat seriózní komentář.

Přesto se pokusíme uvést záležitost zbytečného i matoucího přílepku na pravou míru:

Saturnin + František Pelc