Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0833:2010 - článek 4.2.4

Do naší kanceláře přišel specifický dotaz („…jednou územní HZS předmětnou věc nepožaduje, podruhé naopak požaduje …“); konkrétně se jednalo o vymezení odstupových vzdáleností u budov skupiny OB1.

Pro informaci je dále uveden text obou normativních odstavců fungl nového ustanovení:

4.2.4 Na konstrukce dodatečného zateplení obvodových stěn skupiny OB1 nejsou kladeny žádné požadavky (viz.3.1.3 ČSN 73 0810:2009). Pokud se na dodatečné zateplení použije ucelený výrobek třídy reakce na oheň B odpovídající ČSN 73 0810:2009, nemusí se vymezovat požárně nebezpečný prostor.

Při zateplení obvodových stěn u nových budov skupiny OB1 se postupuje podle 3.1.3.1 ČSN 73 0810:2009; je-li užito k zateplení obvodových stěn ucelených výrobků třídy reakce na oheň nejméně B, nemusí se z ploch těchto stěn stanovovat požárně nebezpečný prostor.

Saturnin prohlásil, že státem „provozovanou“ technickou normalizaci v oboru PBS je dnes zbytečné blíže komentovat, když korupční situace u nás dospěla do vrcholné fáze, ve které si zainteresované firmy formulují ustanovení jednotlivých norem samy („na tělo“). A ani strategie, „řídit stát jako firmu“, s tím nic nenadělá.

Odpověděli jsme standardním způsobem, že jakékoliv odstupové vzdálenosti nelze vymezit rozhodnutím „od stolu“, ale výhradně výpočtem podle konkrétních podmínek (je potřeba vyhodnotit aspekty, zda v případě požáru nehrozí přenesení požáru na objekty sousední, anebo přesah radiace na pozemek sousedního majitele). Abychom dostáli tradici naší kanceláře, následně uvádíme věc na pravou míru:

„Jak prosté, milý doktore Watsone“, podotkl Saturnin - pokud chamtivé firmy nebo nenasytné osoby, co chamtivce nepokrytě zastupují, chtějí přepisovat normy, tak se holt musí základní principy požární bezpečnosti staveb velmi dobře naučit (fáze průběhu požáru nevyjímaje); jinak „vylévají vaničku i s dítětem“.

Saturnin + František Pelc