Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0833:2010 - článek 6.1.2

Opět se jednalo o vydání komentáře k článku 6.1.2 novelizované ČSN 73 0833:2010. Jenže při posouzení přeformulovaného textu nešlo komentář k danému problému podat (neznáme totiž tehdejší myšlenkové pochody „autora“) a tak nezbylo, než aby se situace znovu chopil Saturnin.

Specifikace:

Předmětem projektu je změna užívání rodinného domu (suterén + dvě nadzemní podlaží) na penzion pro 13 osob; přitom ve 2. NP má být kromě ubytovacích pokojů kancelář provozovatele a ve sklepě související zázemí objektu. Podle současného znění článku 6.1.2 ČSN 73 0833:2010 nelze celý objekt řešit jako jeden požární úsek…?

Pro srovnání je dále v plném znění uvedeno výchozí ustanovení:

5.1.2 Budova zahrnující pouze obytné buňky s projektovanou ubytovací kapacitou nejvýše 20 osob se posuzuje jako jeden požární úsek včetně únikových cest; tento požární úsek se zařazuje do II. stupně požární bezpečnosti. Jediná nechráněná úniková cesta (z pokojů na volné prostranství) nesmí být delší než 20 m.

A následuje novelizované znění:

6.1.2 Budova do dvou nadzemních podlaží, ve které jsou pouze samostatné nebo sdružené pokoje s celkovou projektovanou ubytovací kapacitou nejvýše 20 osob, se posuzuje jako jeden požární úsek včetně únikových cest; tento požární úsek se zařazuje do II. stupně požární bezpečnosti bez ohledu na konstrukční systém. Jediná nechráněná úniková cesta (měřená od východových dveří z pokojů na volné prostranství) nesmí být delší než 20 m.

Saturnin prohlásil, že člověk nemusí být zrovna profesní génius PBS, aby již v první větě viděl, že to něco nehraje – jádro problému spatřuje ve vazbě slova pouze na dále použité pojmy. Přitom si myslí, že formulaci sepsal někdo, kdo si chtěl usnadnit projektování (soudí tak ze zařazení textu „ bez ohledu na konstrukční systém“ anebo na přeurčené zopakování normativního principu - odkud se vlastně stanoví začátek ÚC) a zřejmě se zatím nevyznal v metodice tvorby ČSN.

Abychom dostáli tradici naší kanceláře, uvádíme dále v plném znění odpověď na konkrétní dotaz:

Saturnin + František Pelc