Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět na komentáře
 

ČSN 73 0802:2009 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

 

   Ustanovení platné technické normy doplňuje následující komentář

 

ČSN 73 0802:2000 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

 

   Ustanovení platné technické normy doplňuje následující komentář

POZNÁMKA : Další informace jsou uvedeny v části 2. Stanoviska (výklady) k normám ... nebo 5. Opravník ....


© Fire Protection - František Pelc