Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0802:2009 - komentář k článku 9.3.3

Právnická osoba…

V Ostravě 2021-03-29

Věc: ČSN 73 0802 – konzultační stanovisko

Předmětem žádosti je následující, podrobně specifikovaná skutečnost a dotaz, cituji:

V rámci projektu je navržena CHÚC, kterou prochází VZT potrubí - konkrétně jsme navrhli jednu požární klapku na vstupu do CHÚC a izolaci. Stavba izolaci VZT rozvodů nerealizovala a všechny prostupy oddělila požárními klapkami; pro upřesnění - CHUC je při běžném provozu uměle větrána a je do ní přiváděn vzduch potrubím, které zajišťuje větrání i okolních PÚ, potrubí je předěleno pomocí požární klapky, která je napojená na EPS.

Dotaz: Je takové řešení v souladu s ustanovením 9.3.3 ČSN 73 0802?

Uvedená problematika se při poslední novelizaci ČSN 73 0802:2009 věcně nezměnila – proto je možné konstatovat, že realizované řešení není v souladu s ustanovením 9.3.3 ČSN 73 0802; zdůvodnění:

Poznámka: Věcně mi nepřísluší komentovat změny textů jednotlivých ustanovení ČSN 73 08xx, provedené po roce 2008 a zvlášť zcela nová ustanovení těchto norem. Přesto, ve smyslu platné metodiky tvorby ČSN (MPN 1:2011, vydal ÚNMZ Praha) konstatují, že následující článek (nově zařazený do ČSN 73 0810), se výhradně týká větracích otvorů v požárně dělících konstrukcích požárních úseků CHÚC nebo ČCHÚC (nikoliv však případu volně vedeného potrubí prostory CHÚC, které současně slouží k větrání i jiných požárních úseků):

František Pelc