Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

V Ostravě 2020-12-22

Věc: ČSN 73 0802 – konzultační stanovisko

Specifikace: Ze strany profesní veřejnosti se stále vyskytují dotazy, které patří do oblasti vymezení odstupových vzdáleností v případech, kdy výchozí sálavá plocha není vůči sousední příjmové ploše v dispozici rovnoběžné.

Praktická ukázka možného zobrazení hranic požárně nebezpečného prostoru (PNP), využívá konkrétní případ, který jsem nedávno obdržel (jde o situaci, ve které sálavé plocha je vůči příjmové v podstavení: „v ostrém úhlu“ < 90° ):

Realizační poznámka: Stejný postup je možné použít také v případech, pokud se jedná o dispozici „kolmou“ nebo o dispozici „v tupém úhlu“.

František P E L C

Hlavní stránka