Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět na komentáře

ČSN 65 0201:2003, ve znění změny Z1 z února 2006
Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

Ustanovení platné technické normy doplňuje následující komentář

ČSN 65 0201:2003 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

Ustanovení technické normy doplňuje následující komentář

POZNÁMKA : Další informace jsou uvedeny v části 2. Stanoviska (výklady) k normám ... nebo 5. Opravník ....


© Fire Protection - František Pelc