Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět na komentáře

ČSN 73 0818:1997 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami
(ve znění změny Z1 z října 2002)

Ustanovení platné technické normy doplňuje následující komentář

 

POZNÁMKA : Další informace jsou uvedeny v části 2. Stanoviska (výklady) k normám ... nebo 5. Opravník ....


© Fire Protection - František Pelc