Ručka.jpg(1 kb) První obětí každé války je pravda (i té současné v Evropě). Nevyjímaje ani lidovou tvořivost: Speciální třídenní operace „úspěšně“ pokračuje již druhý měsíc. Ve věcné souvislosti považuji za zvlášť zavrženíhodný čin, pokud tuzemský příslušník HZS v pracovní době rozesílá jiným příslušníkům + osobám, které má ve svých kontaktech, řetězový e-mail s video přílohou, jejíž námět i obsah představuje učebnicový příklad produktu dezinformační divize armády ruského agresora.

Poznámka: Netuším, jak nynější příslušníky HZS chrání při jejich nepřijatelné pracovní aktivitě „služební“ zákon, zvláště když jiní kolegové, se s vysokým nasazením angažují při zvládání současné, válkou vyvolané migrační vlny. Bezesporu se v ČR stále může vyskytovat kovaný „rusofil“, přesto žádný život nemá být zmařen a žádný dům nemá být rozbořen, kvůli nějakému politickému rozhodnutí (zejména když tlupa barbarů chce rozšířit své území do velikosti někdejší komunistické říše): Takový příslušník nemá podle mého soudu v řadách HZS co pohledávat…!!!

Ručka.jpg(1 kb) Dne 9. března jsem si na zpravodajském webu přečetl, jakých názorových veletočů je ještě schopna jedna chátrající lihová troska (třeba když se nedávno vyjádřila o svém, ještě vloni „drahém příteli“ Vladimiru Putinovi, coby šílenci, jehož je nutno izolovat). Přitom jsem si uvědomil, že přesně za rok v tento den již budeme mít na Hradě nového prezidenta. Napsal jsem toto pozitivní zjištění naší rodinné známé a ta mi odpověděla: „Františku, už jsem se lekla, že mi přeješ k MDŽ. Tohle přání však s sebou nese velkou naději“.

Poznámka: Pevně věřím, že se tam příští rok neusadí bývalý premiér, nyní osoba obžalovaná pro účelovou manipulaci s dotacemi.

Ručka.jpg(1 kb) Jeden profesní paradox (téměř aprílový žert, jenže se událo minulý měsíc) – cestou k zásahu se u kruhového objezdu, před nájezdem na dálnici D1, srazila dvě auta profesionálních hasičů. Bohužel jsem nezjistil, zde červené vozidlo narazilo do oranžovo-růžového hnusu, anebo tomu bylo právě naopak:

Poznámka: Inu, jak praví lidové rčení: „Potmě je každá kráva černá“. Později se ukázalo, že nehoda souvisela s menším požárem, co vypukl na korbě maďarské dodávky, který se řidiči podařilo uhasit přenosným hasicím přístrojem.

Ručka.jpg(1 kb) V regionální příloze internetového „Burešova Věstníku“ (iDnes) napsali, cituji: V ostravské části Zábřeh se začne připravovat unikátní „Městečko bezpečí“. Zejména děti se tam naučí nutné základy ochrany nejen svého života. Projekt totiž počítá s ukázkami mnoha nástrah, se kterými se lidé mohou setkat. Městečko vznikne v prostoru mezi krajskou centrálou hasičů a obchodním centrem Avion v Ostravě-Zábřehu, počítá se s náklady 150 milionů korun.

Možná si v řadách krajského HZS někdo myslí, že v rozpočtu nebo v „dotačních titulech“ je na zbytné věci stále dostatek financí? A v Ostravě zřejmě nejsou očekávány žádné, dříve neplánované výdaje inflační, energické, anebo spojené s válečnou podporou napadené země a s ekonomickými sankcemi proti agresorovi?

Poznámka: Přitom nikdo příčetný už dnes nepochybuje, na co nejen letos, ale i v několika letech následujících budeme potřebovat peníze. Jen tak mimochodem - při ceně jednoho sociálního bytu (soudím max. do miliónu korun) lze smysluplně pořídit přinejmenším 150 takových bytů. Anebo nově postavit jeden pavilon domova důchodců, či léčebny dlouhodobě nemocných (těchto zařízení rozhodně není v našem kraji „razovitem“ nadbytek).

Ručka.jpg(1 kb) V letošním prvním čísle komorového časopisu „Zprávy a informace ČKAIT“ vyšel článek, který obsahoval výběr nejdůležitějších bodů projednávaných představenstvem ČKAIT na 5. zasedání dne 25. listopadu 2021 – k vystoupení Ing. Vokurky s mezititulkem Specializace PBS je uvedeno:

Ing. Vokurka informoval o jednáni s Gř HZS. Vyhláška o kategorizaci staveb z pohledu požární rizikovosti je stale připomínkována a má být platná od nového roku. Připravujeme s Gř HZS průběh získání nové specializace pro kategorii 3. Navržený postup je již ve shodě obou stran. Po schválení vyhlášky bude návrh zaslán členům představenstva pro stanovení nové specializace per rollam, podle § 6 zákona č. 360/1992 Sb.

Poznámka: Docela smutný příběh, pokud o skutečnosti, koho si HZS vybere za své „kamarády"(znalost problematiky totiž nestačí), nebudou představitelé ČKAIT rozhodovat na shromáždění členů, ale distanční formou. Odhaduji, že ústřední orgán modrého Sboru mě do houfu svých příznivců rozhodně neřadí - proto mi paradoxně nepřísluší zpracovávat PBŘ ani k projektům budov, kde jsem výchozím autorem dotčené profesní normy…???

Ručka.jpg(1 kb) Nedávno jsem si dopisoval s dlouholetým profesním projektantem na téma: „Určení požární odolnosti nosného dřevěného prvku v dutině vyplněné izolací“. Konkrétně se jednalo o stříkanou PUR pěnu v nosných konstrukce střech a obvodových stěn. Obsahem korespondence bylo také stanovisko projektanta stavební části, které deklamuje tradiční lobbystickou mantru: „PUR pěnou se v posledních letech běžně izoluje a stačí 1x požární 12.5 mm SDK deska. My máme vybraný konkrétní produkt od firmy s více než 25 letou zkušeností. Výrobce má atesty a certifikáty pro Evropu, USA i samozřejmě i Českou republiku“. A k doložení tohoto faktu byl uveden webový odkaz na str. 96 "Katalogu požární ochrany suché výstavby“, s hlavičkou nadnárodní firmy, působící i v ČR (následuje krátký výřez s profesními údaji):

Nejprve jsem formou nadsázky konstatoval, že takových katalogových listů (které nejsou žádným relevantním průkazem) dokáže šikovný počítačový grafik „vyrobit“ za jeden pracovní den desítky. Ve věcné souvislosti je možné konstatovat, že příslušná ČSN EN 1995-1-2 u nosných dřevěných prvků v dutinách obsahuje výpočet pouze pro dva případy – buď je nosný prvek v „prázdné“ dutině, anebo v dutině zcela vyplněné izolací z minerálních nebo ze skelných vláken. Z toho vyplývá, že požární odolnost nosných dřevěných prvků v dutinách, které jsou vyplněny hořlavou izolací, musí být prokázána zkouškou (v daném případě separátní pro stěny a separátní pro stropy/střešní konstrukce). Osobně bych se velmi rád takové zkoušky požární odolnosti zúčastnil, zejména pak těch s PUR izolací o tloušťce 260 mm (především by mě zajímalo, o jakou hodnotu se vůči standardní normové teplotní křivce, zvýšila teplota ve zkušební peci a zda kvůli překročení horního tolerančního pásma, nemusela být zkouška požární odolnosti předčasně ukončena).

Ve svém stanovisku jsem nakonec napsal, že u stavebních konstrukcí obsahujících uvnitř sestavy hořlavé hmoty na bázi plastů, mě o případném průkazu požární odolnosti nic jiného, než nahlédnutí do protokolu o zkoušce nepřesvědčí. A ke sloganu: „mají na to certifikáty“ jsem uvedl - podle vlastních zkušeností soudím, že v pražských kancelářích PAVÚS nebo TAZÚS již vydali „od stolu“ mnoho papírových certifikátů, a to na řadu podivuhodných "požárních" odolností (dokonce si myslím, že v tomto segmentu mezi sebou oba státní podniky pořádají interní soutěž: "kdo více"); následně si dodavatelské firmy jejich, za úplatu provedená „zjištění“, přepíší do svých obchodních katalogů (již nikdo přitom ani náhodou nepátrá po shodě mezi textem "certifikátu" a katalogu, anebo „nedejbože“ po shodě s protokolem o zkoušce, pokud nějaký vůbec existuje).

Poznámka1: Asi není náhodou, že v tomto ohledu se jistá mezinárodní firma připravuje na soudní řízení s jednou z výše zmíněných institucí…

Poznámka2: Moje absolutní nedůvěra k „papírovým“ posudkům vyplývá z výsledků modelových simulací. Pokud ve virtuální zkušební peci vložím do testované stěny s dřevěnými sloupky vnitřní PUR izolaci, tak při její tl. nad 100 mm zpravidla dochází k tak intenzivnímu hoření izolační hmoty, že je překročena horní hranice tolerance přesahu normové teplotní křivky vnitřního požáru, dokonce i při zcela vypnutém vytápění pece (vřele doporučuji, aby při tl. izolace 260 mm si majitelé takto „zateplené“ dřevostavby, pořídili vedle svého rodinného domu také menší přehradu pro případ hašení; na druhé straně navrhuji, aby se každý stavební projektant mohl alespoň 1x v životě podívat na zkoušku požární odolnosti, aby na vlastní oči poznal co v prvních 15 minutách tepelného namáhání udělá s scelistvostí sádrokartonové desky 6 molekul vody vázaných v sádrovci…).

Ručka.jpg(1 kb) Ve Věstníku ÚNMZ č. 3/2022 je kromě jiného uvedeno:


Hlavní stránka Minulý zápisník