Ručka.jpg(1 kb) Tentokrát nejde o ryze profesní záležitost, přesto pozitivně hodnotím, když státní zaměstnanci poslušně nesrazí podpatky a nepůsobí jako servisní pracovníci Burešova Agrofertu - na portálu iRozhlas minulý měsíc zveřejnili vyjádření starostky jednoho městečka v Podkrkonoší:

„Tak se ke mně chtějí přijet blesknout Klára Dostálová z MMR a Alena Schillerová z MF. Prý máme krásný projekt z IROP. Ne ne, děvenky, sami jsme jako obec postavili, sami jsme zařídili a děkovat budeme pouze EU diretissimo. Škola je přes léto zamčená a vetřelce do ní nepouštíme. Foťte se před Penamem“.

Poznámka: To v hasičských kruzích, by dnes takový zásadový postoj jen těžko pohledal…

Ručka.jpg(1 kb) Skutečnost, kdy tuzemská, banánová republika je pro sklady hořlavých látek neomezených rozměrů zemí zaslíbenou, můžeme sledovat již několik let (každý kdo má dobré sociální kontakty na příslušných HZS si projekt snadno prosadí). Navíc v době, kdy světová pandemie Covid ukázala, jak metoda návozu materiálu, systémem “Just in Time“, může zkolabovat ze dne na den, lze očekávat další expanzi v tomto „oboru“.

Právě takovou stavbu nyní sleduji nedaleko našeho bydliště. Přestože na území města Ostravy je dostatek zcela nevyužitých ploch, po bývalých průmyslových podnicích, tak klidně zrušíme zelinářskou zahradu a na nejlepší orné půdě si necháme zahraničním developerem „vysadit“ další plechovou krabici (hlavně, že sklad bude uhlíkově „neutrální“ - chybějící zeleninu přece dovezeme kamiony ze zahraničí…???).

Se zájmem bych nahlédl do konkrétního požárně bezpečnostního řešení stavby. Nejen pro jeho obsah, ale také ke zjištění, kdo jej zpracoval, a který „kamarád (ka)“ vydal (a) k projektu souhlasné stanovisko. Přitom, na základě výsledků simulačních modelů dlouhodobě varuji, že klasická „česká trojka“ ani náhodou nepředstavuje k danému riziku adekvátní řešení (navíc takovou kombinaci instalací PBZ standardně požaduje příslušná ČSN, a to již od půdorysné plochy požárního úseku skladu cca 2000 m2 – takže jaké, efektivně funkční technické opatření bude v takovém nekonečně rozlehlém skladu vlastně navrženo???).

Z hlediska počtu pravděpodobnosti proto jen čekáme na den, až dojde k požáru nějakého obřího skladu (tvořící jediný požární úsek), který bude vyžadovat vyhlášení imaginárního pátého či vyššího stupně poplachu. Varovným mementem budiž nedávný požár skladu drogistického zboží, který měl rozsah „pouhých“ 8000 m2:

V neděli 25. července 2021, před 17. hodinou, zasahovalo 8 profesionálních a 10 dobrovolných jednotek v ulici Bečovská v Uhříněvsi. Hořela tam skladová hala o rozloze cca 80 × 100 metrů. Po příjezdu první jednotky byla prakticky celá část v plném rozsahu plamenného hoření:

Poznámka: Škoda, že podrobnější profesní informace se z veřejně dostupných zdrojů nedozvíme. A tak stěžejní poznatky, jak ve skladu v době vzniku a prvotního rozvoje požáru fungovala požárně bezpečnostní zařízení a jakým způsobem byl v objektu vykonáván státní požární dozor, nejsou bohužel (pro někoho možná bohudík), zveřejňovány…

Ručka.jpg(1 kb) Nedávno jsem se jednu podrobnější, profesní informaci pokusil získat. V médiích jsem narazil na článek, že výškový panelový dům v Bohumíně (v majetku města), ve kterém došlo v našem kraji razovitem k nejtragičtějšímu bytovému požáru v dějinách ČR, je již kompletně opraven.

Nejprve jsem se dočetl:

Věžák poškodil nejen oheň, ale i voda z hašení. Zasaženo bylo téměř čtyřicet bytů z celkových šedesáti, osm z nich muselo projít kompletní rekonstrukcí. V dalších třiceti se prováděly menší opravy, například výměny podlah, elektrorozvaděčů nebo nové výmalby. Byty, které voda ani požár nezasáhl, prošly revizemi plynu a elektřiny,“ uvedl místostarosta Igor Bruzl (ČSSD).

A dále následovalo sdělení:

Hotova je i obnova ohořelé fasády, ta nakonec nebyla tak rozsáhlá, jak se původně předpokládalo. „Nehořlavá zateplovací vata totiž splnila svou funkci, odolala vysokému žáru a zabránila šíření požáru. Bylo nutné vyměnit jen asi polovinu zasaženého zateplení. Zvenčí se ještě měnily okna, parapety, zábradlí a povrchy na balkonech“, popsal Jan Hock z odboru rozvoje a investic bohumínské radnice. Protože se rekonstrukce fasády zhostila stejná firma, která dům před sedmi lety zateplovala, podařilo se dohledat původně použité materiály, omítku i nátěr. Zvolený odstín tak koresponduje se zbytkem domu.

Tak jsem referentu příslušného odboru napsal a Ing. arch. Jan Hock mi následně odpověděl, cituji: „…, no po opravě domu jsou parapety a zábradlí stále ze stejného materiálu jako před opravou…“ a současně přidal poučení, že očividně ve svém dotazu nerozeznávám základní pojmy. Ve věcné souvislosti jsem mu odepsal, že coby profesní projektant při svém dotazu vycházím z terminologie příslušné ČSN 73 0810; kde se v dotčeném ustanovení 5.4.10, v souvislosti balkony i lodžiemi, uvádí termín "výplně parapetů". A pak z jeho strany následovalo sdělení, cituji: "Prosím, další otázky oficiálně přes podatelnu na základě příslušného paragrafu“.

Poznámka: Asi budu muset sednout na kolo a zajet se do Bohumína podívat. Stále mi přijde velmi nestandardní (když hlavní podezřelý se tragikomicky obsadil do role vyšetřujícího - dokonce v rámci HZS byly ustanoveny hned dvě vyšetřovací komise), proč nejsou oficiálně publikovány žádné výsledky. Přitom není pouhou „maličkostí“, když 5 osob zemřelo poté, co vyskočilo z okna v 11. podlaží, již v době přítomnosti jednotek PO, anebo pokud 40 bytů ze šedesáti bylo při zásahu poškozeno???. Asi v těch komisích bezpečně shledali, že nikdo za nic nemůže

Ručka.jpg(1 kb) Až do Rakouska ke mně dorazil komentář z profesních kruhů - proč v celoplošné televizi náčelník HZS hlavního města Prahy v „plné zbroji“, takovým způsobem komentuje nedávný požár bytového domu (konkrétně evakuaci osob přes zakouřené prostory schodiště):

Cituji: "No nevím, zda pan Prudil taky ví, co přesně mluví. Panelový dům – byt samostatný požární úsek, úniková cesta chráněná – větratelná – pokud budova je v cajku. Proč tedy ty lidi z ostatních bytů tahat ven mimo zasažený byt. Tím jim dáváme najevo, že dělení do PÚ nevěříme?"

Aniž bych se svého někdejšího studenta nějak zastával, tak coby dlouholetý výrobce požárních dveří konstatuji, že nejen při reálném požáru, ale dokonce i při zkoušce požární odolnosti (kdy vlivem spodního odtahu zkušební pece se vznikající spaliny odsávají mimo zkušební pec - což je z hlediska šíření zplodin do okolního prostoru pozitivní jev), se z testovaných dřevěných požárních dveří (tj. standardní vstupní dveře do požárního úseku bytu) docela intenzivně kouří (cca po dobu 10 minut, než ve volné funkční spáře mezi zárubní a otvíravým křídlem, dosáhne teplota hodnotu 120 - 150°C), aby s jistotou zpěnila na dveřích instalovaná požární páska a utěsnila tak provozně nutnou mezeru.

Abychom nemuseli evakuovat osoby z požárem nezasažených bytů, je nezbytné (a ve 3. tisíciletí zvlášť) instalovat vstupní dveře v provedení požární + kouřotěsně; a vedle toho se stále „neschovávat“ za překonané, „soudružské“ ustanovení, jak volný otvor ve VZT, až do velikosti 20 x 20 cm, nešíří požár (požár možná ne, ale kouř šíří velmi pěkně).

Poznámka: Původně jsem místo profesní záležitosti, chtěl napsat něco o tom, jak v našem druhém domově preventivně přistupují k problematice současné pandemie – pokud v Rakousku vstoupíte do obchodu, nikdo z přítomných nenosí respirátor jen tak „na půl žerdi“ (což na poliklinice v naší FN v Ostravě je zcela běžné – lidé se správně nasazeným „zařízením“ přejdou jen kolem ochranky ve vestibulu). V restauraci nebo v lázních musí každý návštěvník absolvovat proceduru, kdy služba u vstupu každému zkontroluje QR kód o ukončeném očkování, anebo si jej vyžádala obsluha v restauraci před přijetím první objednávky. A k tomu na každém stole je viditelně umístěn identifikační QR kód objektu, který si má návštěvník ofotit do mobilu, pro případné trasování místa pobytu (doporučuji porovnat s tuzemskými poměry, navíc při konfrontaci s faktem, že u nás požadovaný „příjezdový formulář“ musel vytvořit nějaký pologramotný programátor…).

Ručka.jpg(1 kb) Přestože druhé funkční období generálního náčelníka HZS mělo skončit až v prosinci letošního roku, tak na ústředí v předstihu přepřahali. Nevím, čím se bývalý vrchní náčelník (mančaft mu přezdíval „Sleď“) znelíbil dosluhujícímu ministrovi vnitra (který se za celou dobu ve funkci rovněž nijak mimořádně neprojevil – snad jen na chvíli, když místo saka začal nosit červenou mikinu, anebo pokud chtěl jet do Ruska vyměnit „Vrbětice za Sputnik“). Ale náčelník Ryba se podvolil, odstoupil sám na vlastní žádost, a tak mu dali trafiku, cituji:

"Ze služeb státu ani hasičů tak ještě neodcházím, nově budu zastávat pozici přidělence HZS ČR při zastupitelském úřadu ČR v Bratislavě. Náplní práce je zejména spolupráce a výměna informací ČR a SR v oblasti požární ochrany, zásahové činnosti hasičů, ochrany obyvatelstva a krizového řízení, ale třeba také organizování mezinárodních návštěv, účast na odborných konferencích a řada dalšího."

Za příhodný komentář k aktuální výměně postů u HZS považuji formulaci jednoho z příchozích e-mailů: „Drahoslave, co tak vzít do rukou lopatu a do konce života něco smysluplného dělat“.

Poznámka: Za doby absolutistické vlády Andyho Bureše, se při personální nedostatečnosti stalo téměř tradicí, obsazovat některé erární zaměstnance do téže „figury“ klidně 2x. Přitom, podle mého názoru, měl repasovaný ústřední náčelník sedět v jiné státní instituci, kde převažujícím dresem není modrá vycházková uniforma generalissima, ale hnědé tepláky!!!

Ručka.jpg(1 kb)

Ve Věstníku ÚNMZ č. 7/2021 je kromě jiného uvedeno:


Hlavní stránka Minulý zápisník