Ručka.jpg(1 kb) Po 148 dnech prodlení z půlročního zákonného termínu, mi zastupující ředitel odboru prevence Gř HZS zaslal e-mail s lakonickým oznámením (včetně pravopisné chyby), cituji: “Vzhledem k tomu, že certifikace předmětné metodiky již byla ukončeno, je nyní možné Vámi požadovaný dokument poskytnout.“ (konkrétně: „Analýza bezpečnostních přístupů v oblasti navrhování požární bezpečnosti staveb“, za bratru 5167000 Kč).

Po seznámení s obsahem, mohu příhodně rozšířit výrok ústředního chaota tuzemské vlády, že „ministři na stromech nerostou“ - a nerostou na nich ani zpracovatelé ČSN (rovněž je „nevysoutěžíte“, byť požadujete profesní kvalifikaci dosaženými akademicko-vědeckými tituly CSc., Dr., Ph.D.). Vlohy pro tvorbu ČSN totiž musí být zakódovány v genetické výbavě autora (to nemůže psát každý, kdo trefí na svou školní židli, aby si zde vyseděl další zářez na pažbě akademických hodností…) !!!

Poznámka: Kladu si otázku, co vůbec představuje výmluva orgánu na jakousi „certifikaci“ metodiky? Po zkušenostech z předchozího podnikání vím, co je „certifikace výrobku“ (i když očekávanou kvalitu nepřinesla ani náhodou, zejména kvůli nízké odborné erudici k tomu ustavených Autorizovaných osob). Nechci proto domýšlet souvislosti, že tato „certifikace“, provedená ve specifickém okruhu „spřízněných osob, co spolu mluví“, měla zlegalizovat bezprecedentní plýtvání prostředky státního rozpočtu…???

Ručka.jpg(1 kb) Nejprve jsem obdržel toto:

Přiznávám, nečekal jsem zázraky (viz loňský červencový Zápisník), ale ani naivistický recyklát všeobecně známých faktů. Proto jsem, coby přímý daňový poplatník, zasílateli odepsal, že mě konsternuje, jak se veřejné prostředky vyplýtvaly na 44,2 stránky (včetně příloh), s řádkováním 1,5, ze kterých 5+2+2 je zcela irelevantních a „výrobnost“ činí 146 789,77 Kč /na jednu stránku formátu A4. Druhý den mi zastupující ředitel odboru odepsal (opět včetně pravopisné chyby), cituji:

Na základě Vaší žádosti jsem Vám tedy zaslal certifikovanou metodiku. K danému úkolu existuje ještě souhrnná zpráva výzkumná, byť jste o ni nežádal, tak Vám ji dodatečně zasílám v příloze. Certifikovaná metodika není, dle povahy materiály, rozsáhlý dokument.

Ručka.jpg(1 kb) Ve formátu webového Zápisníku, není prostor na podrobný rozbor obou textů (nejde použít ani tradiční nadsázku, neboť realita ji překonává…). Dopředu proto avizuji, že naši profesní „výzkumníci“ vůbec nedospěli k zásadnímu objevu (odpovídající současnému stavu poznání), že ve 21. století musí být tuzemské normy PBS prioritně zaměřeny na strategií ochrany osob před kouřem v I. fázi rozvoje požáru a na jejich bezpečnou evakuaci (kdo není povahou ryzí optimista, nemusí již v této pasáži číst dále):

Metodika (soubor .pdf, o velikosti 1279 kB):

Souhrnná výzkumná zpráva (soubor .pdf, o velikosti 8511 kB):

Poznámka: Osobně za zvlášť zavrženíhodný fakt považuji skutečnost, že do „Souhrnné výzkumné zprávy“ (financované z veřejných prostředků) někdo zařadil 7 stránek, cituji: "Příloha 8 – Analýza problematických ustanovení z hlediska portálu pelcfrantisek.cz", aniž by se mnou někdo takový postup blíže konzultoval…??? A jako zástupce soukromé sféry, která je nejvíce postižena nehospodárným plýtváním eráru, bych za takovou „práci“ vítězi veřejné „soutěže“ neuhradil ani 1 Kč (jak jsem již uvedl již dříve – v dobách, kdy stát generuje stomiliardové rozpočtové ztráty, by bylo více než morální celou sumu vrátit do rozpočtu zpět). To konstatuji s plnou odpovědností subjektu, který za loňský rok „tratil“ cca 1,5 milionu Kč; mohl a přesto nežádal stát o vyplacení schválených náhrad nebo kompenzaci…

Ručka.jpg(1 kb) V našem kraji razovitem se skutečně dějí věci razovite – nedávno třeba hořelo v Ostravě - Vítkovicích vrakoviště aut:

Místní hasičský náčelník, se jako samojediný z povolaných, osobně ujal velení zásahu, ke kterému v nejvyšším, zvláštním stupni poplachu přivolal 34 hasičských jednotek s 50-ti vozidly a k tomu (neboť je čerstvý dvouhvězdičkový generalissimus), dokonce i dva vrtulníky. Jenom nevím, k čemu v záplavě kolové techniky s velkými nádržemi a s kontinuálním výstřikem vhodného hasiva, mu těch občasných 2 x 400 litrů vody v podvěsném Bambi vaku vůbec bylo (možná velel v euforii, dva dny po nedávném povýšení na Hradě). V médiích se ke své činnosti nechal slyšet: “Ten zásah je komplikovaný primárně větrem a druhý důvod je, že ty vraky jsou ve velké hromadě, má na výšku 15 - 20 metrů a tím, že došlo k prohoření té hromady…“ (no, kdo by to čekal, že …):

Jenže při podrobnějším posouzení nelze donekonečna přihlížet skutečnostem, jak někteří preferovaní důstojnící HZS, případně jimi řízené složky, nikdy „neudělají“ ve své činnosti žádnou chybu. Přitom zde je evidentní celá řada diskutabilních souvislostí:

Poznámka 1: V souvislosti se předchozím hodnocením “výzkumu“ v oblasti PBS je evidentní, že orgány HZS musí na základě své statistiky, stanovit limitní pravidla, aby na území ČR nevznikaly velké požáry (zejména takové, vyžadující nasazení jednotek ve zvláštním stupni poplachu), která budou platit nejen pro stavební objekty ale i pro skládky všeho druhu (zde pojišťovny nic nezmohou, zejména když se subjekt pojistit nechce, anebo je ve své rizikové činnosti „nepojistitelný“…).

Poznámka 2: Smutnou variantou řešení dané problematiky může být sen některých „neomylných“ náčelníků modrého Sboru - významně utlumíme požární prevenci a my potom divákům v přímém přenosu předvedeme, jak se svými oranžovo-růžovými hračkami umíme „dobře“ hasit. V souvislosti s výše uvedeným požárem a nedávným tuzemským návodem na cyklické obsazování postu ministra zdravotnictví, se začínám obávat vzniku události, kdy se místní „nedotknutelný“ znovu stane náčelníkem ústředním

Ručka.jpg(1 kb)

Ve Věstníku ÚNMZ č. 5/2021 je kromě jiného uvedeno:


Hlavní stránka Minulý zápisník