Ručka.jpg(1 kb) V době od 12. do 30.4. 2021 jsem denně suploval státem uzavřené mateřské školky a věnoval se na plný úvazek právě tříletému vnukovi (tímto vzdávám hold všem učitelkám v předškolských zařízeních). Zároveň se omlouvám za chudý obsah tohoto Zápisníku, neboť profesní události bylo možné sledovat jen ve velmi omezené míře. Na druhé straně mohu aktuálně uvést vlastni poznatky z nedávného očkování proti onemocnění COVID 19…

Ručka.jpg(1 kb) Na rozdíl od vládní propagandy (ve věci dosažených úspěchů tuzemské očkovací kampaně) srážka s realitou zrovna veselý obrázek nepodává:

Konstatuji, že agent StB, který se v ČR sám ustanovil hlavním „koordinátorem“ očkování, může, stejně jako Jára Cimrman, prohlásit: “Možná si říkáte, proč taky nepřemýšlím. To proto, že já to organizuju".

Poznámka: Pokud si myslíte, že jsem výčet absurdit k současnému průběhu očkování v našem městě zcela vyčerpal, není tomu tak - manželka, coby kategorie 60+, se zaregistrovala den po jejím vyhlášení (tj. v sobotu 24.4. 2020). Po mých zkušenostech nepreferovala blízkou FN Ostrava, ale zvolila místo na Černé louce a následně ji den poté (tj. v neděli 25.4. 2021) zde také naočkovali…

Ručka.jpg(1 kb) Dovětek - na 1. máje, vybaven nanorouškou, jsem vyšel z domu do zastavěné části obce, abych se rozloučil s vnukem, který po částečném "rozvolnění" právě odjížděl zpět do Prahy. Přišel ke mně soused s otázkou: Franto, proč ses ještě nenechal očkovat? (on s manželkou, oba kategorie 55+, již dostali 1. dávku). Opověděl jsem, že rovněž včera na mě v místní FN, v šestém týdnu čekání, došla řada. Konstatoval, že FN je špatná volba - byl si zahrát tenis s někdejší vládním epidemiologem Rostislavem Maďarem a ten se mu pochlubil, že očkovací místo v Ostravě na Černé louce je společné "dítě" jeho a Vondráka (krajský hejtman, rovněž za "Burešovo hnutí"), kam směřují většinu ostravských dodávek, aby zde občané mohli být očkovaní třeba hned 2 den po rezervaci (jistě, mediálně to vypadá velmi pozitivně, jenže o tom, jak si „hloupí“ na jiných místech musí několik týdnů počkat, až na ně něco milostivě zbude, nepíše nikdo!!!). Ano, už bylo líp…

Ručka.jpg(1 kb) Při nejbližším povyšování uniformovaných, erárních složek (k datu 8. května), místní krajský hasičský náčelník navrhuje na své výložky jenom dvě hvězdy – sluší se dodat, opět slovy klasika Jary Cimrmana: „A není to málo Antone Pavloviči (alias Velký Vezíre)…?

Soudím, že v novodobé přeměně hasičů, na jakousi polovojenskou organizaci, si důstojníci na pozici krajského náčelníka odhlasovali systemizovanou, tabulkovou hodnost „brigádní generalissimus“. Pokud někdo plánuje přidat další hvězdy, zřejmě míří k metám nejvyšším …?

Přitom ve věci nedávných událostí si žádné povýšení nezaslouží (spíše naopak) – nejen proto, jak servilně už během loňského léta rozdával jistým politikům z hnutí Ano vyznamenání "Za zvládnutí pandemie COVID 19"; ale zejména za to, jakým způsobem lhal ve věci úmrtí osob při netragičtějším bytovém požáru v ČR, u kterého je za způsob vedení zásahu, za včasné nasazení vhodných technických prostředků i za zanedbanou požární prevenci osobně zodpovědný, a to nejen z titulu zastávané funkce (dále uvádím text loňského Zápisníku z měsíce září):

Proč ještě za dvě hodiny po ohlášení požáru na HZS, vystoupil ve zpravodajském pořadu jedné celostátní televize, místní krajský náčelník (před kamerou stál „v plné zbroji“) a sdělil divákům zcela nepravdivé informace; dále cituji konkrétní pasáž z jeho živého vstupu: „…v bytě nad požářištěm, asi zejména možná z paniky, nechci ale opravdu spekulovat, došlo k tomu, že dalších 5 dospělých osob skočilo a jejich zranění nebyla slučitelná s životem …“???

Poznámka: Osobně bych uvítal, aby se povyšovaný příslušník na hasičském webu neprezentoval vědeckým titulem za svým příjmením, neboť se tím chlubí „cizím peřím“ (stačí detekčním programem, srovnat odevzdanou práci s výchozím textem; na webu se dnes takových programů nabízí celá řada…).

Ručka.jpg(1 kb)

Ve Věstníku ÚNMZ č. 4/2021 je kromě jiného uvedeno:


Hlavní stránka Minulý zápisník