Ručka.jpg(1 kb) Nelze přejít mlčením profesní události, které se vztahují k požáru jednoho bytu v Bohumíně (8. srpna 2020), s mimořádně tragickými následky:

Bohužel, za jediné pozitivum považuji skutečnost, že nehořlavé požární pásy mezi sousedními podlažími (v ČR již více než 40 let musí každý byt tvořit samostatný požární úsek) splnily svůj účel i při extrémním průběhu požáru, který založil žhář (ani tabulové sklo oken ve 12. podlaží není porušeno):

Všechno ostatní dění, nejen na místě požáru samotném, vyvolává celou řadu otázek (postup hasičů bezprostředně kritizovali svědci požáru):

Vedle toho se nabízí také několik otázek v širším kontextu:

Poznámka 1: Naprosto neskutečné (obdržel jsem video pořízené bezprostředními svědky události). Lidé seděli a pak viseli v 11. podlaží za ruce z okenního parapetů, hořel jim oděv a následně vlivem žáru padali k zemi - přitom hasiči stáli dole pod nimi se složným žebříkem (současně v 11. NP stříkali vodou ven z jiného okna)...??????? Přiznávám, že za více než 40 let svého profesního působení jsem se za požárníky/hasiče, tak nestyděl, jako onoho 8. srpna 2020 a v několika dnech následujících. Přitom nejen já, ale rovněž někteří kolemjdoucí si mohli všimnout, jak dva dny poté (v pondělí odpoledne 10.8.2020) se příslušníci HZS ve stanici Ostrava-Martinov učili roztahovat jakousi plachtu… ???

Poznámka 2: Ve věcné souvislosti uvedu jednu historickou příhodu. Za časů minulého režimu jsme výškovou techniku, s dosahem přes 30 metrů, nakupovali v kapitalistické cizině. Vzhledem k nedostatku valut se výšková technologie výhradně montovala na osvědčených podvozcích tuzemského terénního automobilu Tatra (ten rozhodně neměl problém vjet i postavit se na nějaký trávník). Když se tehdy (shodou okolností pro okres Karviná) pořizoval nový 40 metrový žebřík, dodali jsme výrobci podvozek a ve sjednaném termínu zástupci okresních + krajských požárníků vycestovali do německé firmy Metz žebřík převzít. Na místě zjistili, že systém byl smontován, při zkoušce je plně funkční, ale dosud podvozek neměl finální povrchovou úpravu. Tehdy naši zástupci dodavateli navrhli, aby nám dali s sebou originální barvu a že nástřik uděláme doma sami; jako kompenzaci nedodělku si vyjednali bezplatnou speciální výbavu (rozpínací nůžky Holmatro). Docela by mě zajímalo, kde tento žebřík v inkriminovaný den byl…

Ručka.jpg(1 kb) V trase, kterou často jezdím do města na kole, se konečně pohnuly ledy a místní komunální politici dojednali, s konsorciem tří firem, smlouvu na dokončení, mnoho let přerušené rekonstrukce jediného kulturního domu v Ostravě-Porubě. I když profesně se jedná o soubor několika vnitřních shromažďovacích prostorů, tak se budova „vesele“ zatepluje zaručeně nehořlavým polystyrénem (o dalším faktu, že se jedná současně o kulturní památku na architektonický styl „sorela“, ani nemluvě):

Poznámka: Tak nevím, co si dnes v těch požárních normách stavební firmy samy píšou, protože do roku 2011 bylo takové řešení nepřípustné …?

Ručka.jpg(1 kb) V našem kraji "razovitem" se stále něco děje. Byl jsem během měsíce srpna několikrát na chatě, provádět podletní zakrmení včel. Když jsem se poprve vracel po silnici zpět, málem jsem s autem narazil do nového stohu slámy – to bude asi jen přechodně, když je stoh umístěn hned vedle příkopu silnice a z druhé strany u lesa. Jenže jsem se v odhadu zmýlil. Bude to zřejmě "natrvalo", neboť stohu časem přibyla i krycí plachta (evidentně má stoh objem více než 50 m3):

Poznámka: Skutečně nevím, za co příslušní územní a krajští náčelních HZS berou výplatu (anebo jde o flexibilní výklad normy, že stoh s krycí plachtou již přece není stoh)…???

Ručka.jpg(1 kb)

Ve Věstníku ÚNMZ č. 8/2020 je kromě jiného uvedeno:


Hlavní stránka Minulý zápisník