Ručka.jpg(1 kb) V rámci mírného pokroku v mezích zákona jde o poměrně pozitivní zprávu – ve věci neposkytnutí písemného výstupu z velmi podivuhodné útraty 4.170 miliónu Kč ze státního rozpočtu na úkol č. VH20182020032 (údajně „Analýzu bezpečnostních přístupů v oblasti navrhování požární bezpečnosti staveb“), jsem se cestou MV ČR odvolal. A pan vedoucí oddělení administrace projektů mi sdělil, cituji: „Řešení projektu, o jehož výsledky žadatel ve svém podání ze dne 5. června 2020 usiloval, skončilo v souladu se Smlouvou o poskytnutí účelové podpory dne 30. května 2020“. K tomu napsal, že v zákonné lhůtě 180 dnů (údajně podle § 21 zákona č. 130/2002 Sb.), mi elaborát po 27. listopadu 2020 poskytnou…

Poznámka: Doufám, že tak učiní do začátku měsíce prosince, kdy budu vyhlašovat letošní „Blbost roku“ (i když jednoho žhavého kandidáta již eviduji…).

Ručka.jpg(1 kb) Nemám lékařské vzdělání. Proto neumím seriózně posoudit, zda první vlna aktuální „čínské pandemie“ již v ČR skončila. Přitom nejen velení hasičů našeho kraje razovitého, zřejmě usoudilo, že se o žádný „mor“ nejedná a už začali rozdávat medaile; cituji z veřejně dostupných zdrojů:

Hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ivo Vondrák také převzal z rukou ředitele HZS MSK brig. gen. Vladimíra Vlčka čestné uznání Generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a medaili za plnění mimořádných úkolů spojených s bojem proti pandemii COVID-19.

V této souvislosti nelze přehlédnout když komentátoři seriozních celostátních deníků konstatují na hejtmanovu adresu: „zjančený Vondrák“ (zejména pro jeho opakovaný mediální nářek vůči informacím z tuzemského MZ, které vede ministr ze stejné „partaje“). Za více vypovídající však považuji denní realitu, kdy jedna místní laboratoř dostala vzorek k vyšetření, ale protože nestíhala, tak jej zamrazila a vyšetřila až po týdnu (zřejmě nechtěla přijít o zisk). Proto se stalo, že postižený, pandevirově pozitivní horník stále chodil do práce, kde čekal na výsledek 9 dnů.

Ze svého působení na alma-mater si dobře vzpomínám, jak se v letech 1989-1990 profilovaly charaktery zdejších kolegů, pedagogů. Přitom současný hejtman vždy vystupoval jako odborník v oboru IT. Věcně pro něj nemá být složité sám naprogramovat, případně zadat vypracování scriptu, který by situaci mezi odběrem vzorku a získáním výsledků monitoroval (min. na krajské úrovni…). Pak by si tu medaili možná zasloužil.

Poznámka: Jen aby superrychlé ocenění nesledovalo vyšší cíle – totiž už jednou, krajský hasičský náčelník kandidoval (na billboardech v parádní uniformě), coby „nezávislý“ subjekt do Senátu a následně skončil v poslaneckém klubu jedné politické strany…

Ručka.jpg(1 kb) Státní rozpočet v letošním bezprecedentním roce vykazuje jeden velmi znepokojivý rys - ochota k zadlužení není doprovázena sebemenší ochotou cokoliv ušetřit. Je zbytečné uvádět všeobecně známá fakta (populistické slevy na jízdné, služební renty, dotace na kotle stále spalující uhlí, financování pofidérních „výzkumů“ nebo účelových "veřejných" zakázek…). Spíše registruji profesní záležitostí, kde plenění veřejných financí, zejména v našem kraji „rázovitém“, probíhá s vysokým nasazením (třeba pořízení 10-ti speciálních dodávkových vozidel, za bratru 26 117 850 Kč, které mohou případně posílit rozvážkovou službu):

Přitom z doby podnikání velmi dodře znám pravidlo, že „firma krvácí hlavně z malých ran“ (třeba kanadská šestikolka za pouhých 600 000,- Kč, kterou se mohou z místních horských svahů svážet havarovaní „letci“ na padáku):

Poznámka: Jenom netuším, zda přestřik nové, jistě tolik nezbytně nutné techniky, na oranžovo-růžový hnus, byl zahrnut ve výše uvedených cenách. Ale jako exponát pro "dny otevřených dveří" nebo při návštěvách dětí z mateřských škol, jistě vhodné…

Ručka.jpg(1 kb) Od výrobce montovaných rodinných domů na bázi dřeva jsem dostal e-mail, jehož první odstavec ocituji:

Dle platného PKO má sendvičová konstrukce (ve skladbě fermacell 15 mm, dřevěný rám 120 mm, izolace isover UNI, fermacell 15 mm) požární odolnost z vnitřní i vnější strany 15 DP2 a 60 DP3 s poznámkou, že se jedná z vnitřní stany o požárně uzavřenou konstrukci. Zateplovací systém konstrukce je s polystyrénem tl. 100 mm.

Za zcela nepřístojné považuji, pokud státní podnik, který sám sebe prezentuje jako „…největší zkušební a certifikační organizací v České republice…“, zcela vědomě (zřejmě za účelem vlastního profitu) klame laickou veřejnost a nezřídka také profesně působící osoby, pokud na svém hlavičkovém papíru vydává vadný dokument:

Poznámka 1: Otázka, proč se v akreditovaných zkušebních laboratořích testují z hlediska požární odolnosti výhradně dřevené stěnové sestavy bez oken a dveří, je na zcela samostatnou diskuzi…?

Poznámka 2: Na základě upozornění několika čtenářů má PKO znamenat zkratku jakéhosi „Požárně Klasifikačního Osvědčení“. Při bližším seznámení s podrobnostmi konstatuji, že PKO představuje další „sběrový papír“ (kde můžete napsat cokoliv), který vznikl na základě zjevně „kartelového“ ujednání, jenž spolu upekli lidé ze dvou personálně provázaných pražských „Autorizovaných osob“ (aby jim jejich kancelářský byznys dobře šlapal a případně jej nedělal nikdo další). Tímto se však nic nemění na faktu, že termín „požární uzavřenost z vnitřní strany“ je profesní blbost a že vydání standardního „Protokolu o rozšířené aplikaci“ vyžaduje odborné schválení jiným subjektem (jak je popsáno výše).

Ručka.jpg(1 kb) Kdysi jsme se smáli případům, jak v USA mají v návodech k obsluze pračky napsáno, že se do ní místo vody nesmí nalít benzín (tehdy u nich byl zřejmě velmi levný). Dne 28. července 2020, v ranním vysílání Radiožurnálu na ČRo, zcela vážně informovali posluchače o tom, že hasiči v Praze na tento den vyhlásili zákaz rozdělávání a pálení ohně v parcích, v zahradách a ve skladech sena i slámy???

Poznámka: Tak nevím, asi stejně jako pandemie, lidská blbost nezná hranic…

Ručka.jpg(1 kb) Bez komentáře, ale zcela mimo obor pravděpodobnosti mi přijde, pokud ve Francii za poslední dva roky již hořela třetí katolická katedrála - tentokrát sv. Petra a Pavla v Nantes:

Ručka.jpg(1 kb)

Ve Věstníku ÚNMZ č. 7/2020 je kromě jiného uvedeno:


Hlavní stránka Minulý zápisník