Ručka.jpg(1 kb) Uplynulý měsíc rozhodně nebyl „měsícem požární ochrany“, ale především měsícem virové pandemie. Průběhu překotných událostí by nejspíš odpovídalo věnovat celý „Zápisník“ tématu, jak se při reálné krizové situaci v plné nahotě ukázalo, že „Civilní obranu“ ve státě musí zajišťovat armáda (což tvrdím od prvního okamžiku, kdy ji v rámci přesunu kompetencí převzali s velkým očekáváním tuzemští hasiči – inu hrát si na „generály“ umí v příhodném čase skoro každý). Přestože nouzový stav, sám o sobě docela ztěžuje každodenní život obyvatel ČR, pokusím se držet profesní problematiky. Současně přeji všem pevné zdraví, nezbytné štěstí (aby se jim nakažlivá nemoc vyhýbala) a případné kontakty jen s těmi, kteří stanovená pravidla důsledně dodržují.

Poznámka: Důsledně neznamená, že si osoba mimo své bydliště nasadí roušku bezprostředně, jen když někoho dalšího potkává nebo ji nosí „na půl žerdi“, případně roušku nemá vůbec (protože zrovna musí kouřit, či „chlemtat“ pivo u výdejního okénka restaurace). V rámci dálkové výuky nabízím možnost tipnout si výsledek ze simulace praktického fyzikálního příkladu - pokud za podmínek venkovní teploty +10°C a mírného větru 2 m/s, vylétnou z otvoru, situovaného ve výšce 1,5 metru nad terénem, kapičky vody o velikosti 0,1 mm, teplotě +30°C a počáteční rychlosti 1 m/s – spadnou na zem ve vzdálenosti a) 2 metry, b) 20 metrů, c) 200 metrů (napovídám, že odpověď a) není správná)….?

Ručka.jpg(1 kb) Mezi pozitivní zprávy můžeme zařadit zjištění, že i přes setrvalé nářky jistých funkcionářů, máme v ČR stále dost hasičů v aktivní službě (blíže viz foto z ruzyňského letiště ze dne 20. března 2020):

Za měně pozitivní však považuji skutečnost, že místo obrněných cisteren, pásových vozidel s přívěsy, obojživelných čtyřkolek, vodních skútrů a celé řady jiných zbytných „hraček“, nikdo z modrých „generalissimů“, v rámci „krizového řízení“ nekoupil vysokozdvižný + paletovací vozík, aby překládka ochranných prostředků odpovídala technickým možnostem třetího tisíciletí a nikoliv podmínkám raného středověku (případně, v čase několikahodinové letecké přepravy z Asie, si „řídící“ důstojníci z HZS mohli tuto techniku někde vypůjčit). A k tomu všemu, „svatá prostoto“, naprosto zvrácená logistika – letadlo vyložili v Praze a potom materiál převáželi automobily do skladu v Pardubicích (kde s nákladem mohli bez problémů přistát, neboť tam mají technicky i kapacitně odpovídající mezinárodní letiště ….???).

Selským rozumem obdařený člověk by vykládku, včetně celostátní distribuce, dnes tolik potřebných zdravotnických potřeb, zadal zavedené přepravní firmě – v současné době mají velký pokles zakázek, přesto stále disponují potřebnou dopravní, vykládací i nakládací technikou a mají lety prověřený logistický aparát pro přepravu zboží, dokonce v režimu „Just in Time“ (škoda, později se takové řešení mohlo vydávat za „státotvorný“ čin a mistr vnitra se nemusel přes média hádat s ministrem zdravotnictví, kdo z nich je vlastně lepším dopravcem ….???).

Poznámka: I přes zjevnou snahu mediálně demonstrovat občanům aktivity eráru, soudím, že 20. března šlo prioritně o vítací divadlo, zinscenované pro čínského velvyslance, kolem kterého na letištní ploše v Praze servilně „panáčkovali“ premiér ČR i dva vicepremiéři. Přitom se rozhodně nejednalo o žádnou humanitární pomoc, neboť předem (v dolarech „na dřevo“) jsme museli za dodávku zaplatit a událost komentující místopředseda vlády nám neřekl nic o tom, zda se jednalo o cenu obvyklou nebo o cenu pandemickou, ani se nezmínil o případné kvalitě dodaného zboží …????

Ručka.jpg(1 kb) V životě se snažím řídit pravidlem, že lepší je mít pravdu sám, než se mýlit v davu. Za exemplární ukázku vybírám další profesionální zásah, který mě zaujal - k dopolednímu zahoření kontejneru na odpadky, stojícího venku u vesnické školy, vyjelo v našem kraji „rázovitém“ šest požárních jednotek a třicetimetrový hasičský žebřík (cituji: „ …HZS MSK - ze stanic Ostrava-Jih, Bílovec a Nový Jičín, odtud automobilový žebřík AZ 30 Iveco, společně s nimi dvě jednotky dobrovolných hasičů – Petřvald a Stará Ves nad Ondřejnicí, a také jednotka letištních hasičů z nedalekého mošnovského letiště…“). Na webu psali, že po příjezdu jednotek na místo hořela vedle kontejneru také fasáda školní budovy, dodatečně zateplená polystyrénem a že pečlivé dohašování jim zabralo více než hodinu:

Soudím, že v případě školní budovy bez zateplení (nebo zateplené minerální vlnou), mohl kontejner v pracovní době uhasit sám pan školník jedním kbelíkem vody. Případně nyní, když se ve školách neučí, by to několika kbelíky zvládli místní sousedé, kteří v rámci opatření nouzového stavu pobývají doma.

Poznámka: : Přestože v ČR stále platí stavební zákon, který při změnách staveb mj. deklaruje zákaz „zhoršit podmínky PBS“ (navíc je předpisem „vyšší právní síly“, než ministerskou vyhláškou „zezávazněná“ norma), tak celostátní hra na zaručeně nehořlavý polystyrén stále pokračuje, bez ohledu na zákonnou povinnost (paradoxně se zateplovací epidemie rozbujela po vládním daňovém balíčku, přijatém k „nastartování“ tuzemské ekonomiky po celosvětové finanční krizi v roce 2008….).

Ručka.jpg(1 kb) Z „kvality“ posledních změn soustavy ČSN 73 08xx je patrné, že z hlediska tvorby těchto předpisů existuje v ČR zřetelná personální nouze. Sice v nich můžeme objevit úpravy některých výpočtů, jenže o sofistikovaném řešení, které by svědčilo o hlubších znalostech konkrétní problematiky, nelze hovořit ani náznakem („autoři“ neumí domyslet důsledky vlastních formulací; jejich snaha o zlepšení pravidel PBS normu ještě více ničí …). V časech omezeného pohybu máme příležitost podívat na některé „úpravy“ podrobněji (konkrétně nabízím ustanovení H 1.3.1 ČSN 73 0802):

Následuje malá ukázka pro hromadnou garáž osobních vozidel:

Poznámka: Pokud se někdo domnívá, že hloupost v normách ČSN 73 08xx již dosáhla vrcholu, měl by možná přemýslet, zda něco nejde ještě více zkazit…

Ručka.jpg(1 kb) Malé odlehčení, formou černého humoru, v současné nelehké době – když jsem na webu pátral v akademických kruzích, zda v nějaké publikované dizertační nebo habilitační prácí nenajdu bližší vysvětlení (pro výše uvedené zmatečné postupy ve věci navrhování SOZ), tak jsem narazil na závěrečnou práci vysokoškolského studia, která pojednávala „O vybavení Sboru Dobrovolných Hasičů“ v jedné vesnici na moravsko-slovenském pomezí. Soudím, že takovou práci by v rámci pravidelné roční inventury zvládl také můj otec, které se jako dřívější předseda místního hasičského spolku musel pravidelně zúčastnit (fotky by k tomu udělal také, jen tehdy nikoliv barevné)…

Poznámka: Škoda, dnes si klidně mohl, coby stavební dělník, „střihnout“ současnou vysokou školu…

Ručka.jpg(1 kb) Příhodné profesní konstatování k aktuálnímu dění v souvislosti s opatřením, které ministerstvo zdravotnictví ČR zavádí v reakci na nákazu koronavirem v sociálních zařízeních pro seniory (je nutné aby taková zařízení měla vyčleněnu lůžkovou kapacitu pro pobyt rizikových pacientů).

Kdykoliv jsem po roce 2006 obdržel žádost o komentář k ustanovení kapitoly 10 ČSN 73 0835, vždy jsem ve věcné souvislosti tazatelům sděloval, že každý objekt (ať se marketingově nebo projekčně nazývá jakkoliv), určený pro celodenní pobyt osob starších 60 let, případně hendikepovaných jiným způsobem (a nejedná se o jejich domácnost), systémově spadá mezi ústavy sociální péče, který musí mít ošetřovatelské oddělení. Nejsem žádným prorokem (co zvládne předvídat planetární děje) – vždy jsem argumentoval tím, že v každém takovém zařízení bude nutné nějaké nemocné klienty ošetřovat (min. při zimní chřipkové epidemii). Často jsem se za tento postup dočkal negativních reakci (…že tam vzhledem k nutnosti horizontálním evakuace nebudou zřizovat druhou únikovou cestu, bude to drahé a investor si ke zpracování projektu vybere někoho jiného…).

Poznámka: Kolo dějin se významně pootočilo a čas nám ukázal, že předběžná opatrnost byla v rámci problematiky PBS uplatňována zcela namístě…

Ručka.jpg(1 kb) Optikou programování simulačních modelů soudím, že v situaci současné extrémní nejistoty čelíme potenciálně devastujícím následkům a měli bychom se nyní chovat podle principu předběžné opatrnosti (bohužel tato dvě slova jsem v tuzemském mediálním prostoru zachytil poprve až 13. března 2020). Jedno však s jistotu můžeme konstatovat již nyní - život se nevrátí do normálních kolejí ze dne na den. A když krize pomine tak zodpovědní se budou zpovídat za své činy (přitom nesmíme dopustit, aby původce pandemie, byl oslavován jako zachránce…).

Ručka.jpg(1 kb)

Ve Věstníku ÚNMZ č. 3/2020 je kromě jiného uvedeno:


Hlavní stránka Minulý zápisník