Ručka.jpg(1 kb) V současné složité době, lze mezi profesní pozitivní zprávy zařadit skutečnost, že nejdražší tuzemská rozvážková služba mírně zlepšila logistiku – do Rumunska je z ČR přece jen daleko a tak nám plicní ventilátory (údajně ze „zásob EU“), přivezli tamní hasiči. Osádka vozidla dokonce sama náklad vyložila v pražské nemocnici Na Bulovce (tentokrát se nekonal žádný uvítací ceremoniál ze strany našich vládních představitelů, před zraky rumunského velvyslance…).

Poznámka: Jenom mi přijde poněkud nesystémové, když „evropské“ zásoby fundamentálních lékařských přístrojů, mají nálepku turecké výroby…

Ručka.jpg(1 kb) Přiznávám, že až do roku 2005 jsem patřil mezi zastánce návrhového pravidla, aby garáž osobního vozidla mohla tvořit s rodinným domem společný požární úsek. Jenže poté nastala éra matematických simulací. Při tvorbě 3D modelu ve skutečném měřítku, už nestačilo zadat tabulkovou hodnotu „normativního“ požárního rizika v garáži (pro „samotné“ vozidlo 10 kg/m2). Do konstrukce vozidla střední třídy totiž bylo nutné vložit současných 300 - 500 kg tuhých hořlavých látek (zpravidla na bázi plastů) a k tomu přidat hořlavé kapaliny v nádrži nebo v převodovce (to panečku generuje zcela jiné požární riziko).

Požáry vozidel jsem v posledních deseti letech testoval při simulacích více než 100 x. Základní poznatky, pak bylo možné uvádět na webu v seriózních komentářích k dané problematice. Výstupní data jsou většinou neúprosná - po cca 10 minutách může požár osobního vozidla produkovat 11-14 MW tepla a video sekvence z probíhajících simulací znázorňovaly poměrně velký rozsah plamenného hoření i tvorbu hustého kouře (nezřídka s produkcí 30 m3/sekundu). Přesto stále vítám (kvůli skeptikům), pokud je možné k výpočtům přiřadit reálné případy, které potvrzují modelové predikce (jako ten z podvečera dne 27.listopadu 2020):

Simulace požáru jednoho auta (vpravo je rozsah plamenů bez kouře)

Reálný požár jednoho auta (Škody Octavia v garáži)

Poznámka: Přesto nepochybuji o tom, že se stále existuje opozice ve vztahu k modelovým simulacím (soudím, že většinou jde o subjekty, co nedbají na fakta a nikdy v profesním životě nevytvořily jediný programový řádek, anebo takoví, kterým seminární práci ze školního programováni, napsal zdatnější spolužák…).

Ručka.jpg(1 kb) V minulém Zápisníku jsem pranýřoval neblahou tuzemskou praxi – snadnou výstavbu skladů hořlavých látek „nekonečně velkých rozměrů“ (přitom tvořících jediný požární úsek). Ve věcné souvislosti považuji za reálné memento nedávný, devastující požár v areálu továrny na mražené potravinářské výrobky (z 19. 11. 2020):

Nejde ani tak o přímou škodu 150 miliónů Kč (která vznikla mezinárodní firmě), ale zejména o tuzemské náklady, spojené nasazením 14-ti profesionálních a 16-ti dobrovolných požárních jednotek (o dopadech na okolní životní prostředí ani nemluvě). Ze zdrojů HZS jsem se v dotčený den o podmínkách zásahu postupně dozvídal:

Na místě zasahují desítky hasičů. Oheň se rozhořel kolem 14.00 hodin Mluvčí hasičů uvedla, že jde o skladovací halu společnosti Nowaco: „Je to rozděleno do čtyř požárních úseků,“ …

Po příjezdu na místo bylo upřesněno, že požárem je zcela zasažena rozsáhlá chladírenská hala, ve které se nenacházely žádné osoby…

Protože uvnitř bylo uskladněno především velké množství rozličného obalového materiálu, nabýval oheň stále na intenzitě a bylo nutné přivolat další síly…

V rámci mezikrajské spolupráce vyjela také jedna jednotka HZS hlavního města Prahy, která má ve výbavě speciální hasicí zařízení Cobra…

Krátce před půl čtvrtou odpoledne byl stupeň požárního poplachu zvýšen na třetí…

Kolem dvacáté hodiny ještě nebyl požár pod kontrolou…

V 21.13 hodin ohlásil velitel zásahu lokalizaci.

Poznámka 1: Ve věcné souvislosti se nabízí celá řada otázek. Zejména, zda skutečně byla celá chladírenská hala "skladem" a jak „fungovaly“ zmíněné čtyři požární úseky, případně jaké zde bylo instalováno požárně bezpečnostní zařízení? Osobně navíc tipuji, že obvodový plášť objektu byl ze sendvičových panelů, se „zaručeně nehořlavou“ vnitřní izolací pěnovým polyuretanem.

Poznámka 2: V rámci zakázek pro požární simulace ve skladech, anebo ve výrobních prostorech, které jsou bez stavebního oddělení „logisticky“ propojeny se skladováním, vždy jako jednu z nejméně příznivých variant požáru, testuji prostory sloužící k ukládáním obalů (ne vždy dojde k jejich uhašení instalovaným vodním SHZ - situace zpravidla vyžaduje nezbytné restrikce v množství materiálu, způsobu jeho uložení, prolukách, apod). Současně konstatují, že v rámci zakázek pro německé firmy jsem se ještě nesetkal se skladovou nebo průmyslovou halou, která by v obvodovém nebo střešním plášti měla jinou tepelnou izolaci než minerální vlnu.

Ručka.jpg(1 kb) Nastal čas vybrat mezi glosami letošního Zápisníku tradiční Blbost roku. Nejprve musím konstatovat, že v užší nominaci na „trofej“ chybí finální výstup z mnohamilionového „výzkumu“, z tvůrčí dílny místní Fakulty Bizarního Inženýrství na téma: „Analýza bezpečnostních přístupů v oblasti navrhování požární bezpečnosti“ (přestože jsem o materiál oficiálně požádal a na základě odvolání mi bylo potvrzeno, že v zákonné lhůtě do 180 dnů od písemného podání žádosti, mi z MV ČR danou věc pošlou – je po termínu, ale zatím nic nemám).

Z ankety záměrně vyřazují požár bytového domu v Bohumíně (na této události se sice hasiči špatně vedeným zásahem „podepsali“, jenž patří do jiné kategorie - tragédie). Nakonec mi zůstaly dvě události a obě souvisí se současnou pandemií Covid 19. Předně jde o po všech směrech nesmyslnou inscenaci pro čínského velvyslance, spojenou s vykládkou letadla v Ruzyni (což bylo divadlem poníženosti, ve kterém přijali významné angažmá tuzemští hasiči). Druhou nominaci představují skutečnosti, jak během letošního astronomického léta, místo toho, aby se chovali zodpovědně, začali někteří tuzemští hasiči rozdávat spřízněným politikům medaile „Jak dobře zvládli boj s pandemii COVID…“ a následně od nich na oplátku přebírali analogická ocenění (což mohlo u běžné populace vzbudit falešnou iluzi, že pokud se zase rozdávají metály, je všechno v nejlepším pořádku...).

Tímto za Blbost roku 2020 vyhlašuji exemplář krystalického papalášství z našeho kraje razoviteho - kde nejprve místní krajský náčelník HZS předal medaili krajskému hejtmanovi a poté hejtman zase náčelníkovi:

Poznámka: Co dodat - krajské duo V + V "sami sobě". Přitom je slyšet hlasy, že místní hasičský gubernátor, zase pomýšlí na kariérní příčky nejvyšší (zřejmě se starověký filosof Herakleites ve svém výroku: „dvakrát nevstoupíš do téže řeky“, zmýlil …???).

Ručka.jpg(1 kb) Nakonec něco neprofesního. O víkendu na chatě jsem kutil, ale bohužel si moje činnost vyžádala návštěvu pohotovosti a ošetření úrazu několika stehy. Na převaz jsem se měl dostavit do zdravotnického zařízení v místě bydliště. V ČR platí pro normální občany „nouzový stav“, a tak jsem den předem do ZZ zatelefonoval s otázkou, v jakém čase se mám dostavit? V půl osmé, sdělila mi služba u telefonu. Když jsem ve stanovený čas dorazil, zdravotní sestra u recepčního okénka ambulance mě odkázala na automat s registračními lístky. Ten mi přidělil číslo dvacet. Přišlo mi zvláštní, že v ambulanci fungují, jako za běžného provozu (v tuto ranní hodinu již bylo v uzavřené čekárně, o ploše cca 45 m2, přítomno neskutečných 23 osob). Proto jsem raději vyšel na chodbu, otevřel si okno a ve stoje, při četbě detektivky, jsem další hodinu a půl čekal až se na monitoru v čekárně objeví mé číslo 20.

Přitom nešlo o nějaké „lokální“ ZZ, ale o místní Fakultní nemocnici s poliklinikou. V souvislosti s deklarací dvou metrů odstupu pro jednu osobu, mi vychází min. plocha 12,566 m2 (plochu kruhu snad umí spočítat každý). Vzhledem k číselné hodnotě výsledku se možná politici v EU zatím nesjednotili, zda ve vnitřních prostorech tuto min. plochu, připadající na jednu osobu, zaokrouhlit směrem nahoru na 15 m2, anebo dolů na 10 m2. Jenže v naší FNsP lidem stačí plocha 6.42 x menší (přece tady žádný pacient s nemocí Covid 19 „běhat“ nemůže, neboť nám u recepčního okénka ambulance zdálky změřili bezkontaktním přístrojem teplotu …???).

Poznámka: Soudím, že u nás v kraji si ty výše uvedené medaile zainteresovaní skutečně zasloužili ...??? A mohli by třeba radit při současné celostátní akci: „Přes Advent rozvolníme a po Vánocích to zase zavřeme“….

Ručka.jpg(1 kb)

Ve Věstníku ÚNMZ č. 11/2020 je kromě jiného uvedeno:


Hlavní stránka Minulý zápisník