Ručka.jpg(1 kb) Léto (ve kterém se, podle marketingového průzkumu Andyho Bureše, „všichni chtěli volně nadechnout…“) je za námi a podzim nám začal skládat účty. Přesto se pokusím věnovat hlavně profesní problematice, abych se vyhnul komentování stavu, kdy současná míra neumětelství a chaotičnosti řídících erárních struktur je téměř bezbřehá

Tradičně proto zahájím pozitivním případem, který mi v souvislosti se zateplováním budov ve Valašském Meziříčí, nedávno poslal synovec i s komentářem: “Hele, tady je svět ještě trochu v pořádku“🙂:

Ručka.jpg(1 kb) Dne 1. září 2020 uvedla ČT 1 v hlavní večerní zpravodajské relaci následující reportáž:

Náměstek šéfa českých hasičů František Vavera čelí policejnímu obvinění kvůli manipulaci státní zakázky na simulaci dopravních nehod. K té mělo dojít v době, kdy Vavera působil přímo na ministerstvu vnitra, pod nějž hasiči spadají. Šéf resortu Jan Hamáček (ČSSD) připouští, že ve hře je momentálně i Vaverovo postavení mimo službu.

Podle oficiálního webu Gř HZS jde o plk. doc. JUDr. Františeka Vaveru Ph.D. LL.M. (převzato v „plném“ znění), kterému po příchodu z „nehasičských“ struktur do modrého Sboru, vytvořili na ústředí fungl novou pracovní pozici: „náměstka pro řízení lidských zdrojů“ (řečí dnešního manažerského světa: „Ejč Ár“). S tímto „příslušníkem“ jsme však již měli tu „čest“ se v Zápisníku setkat. Připomenu dvě jeho mediální perly z poslední doby:

Poznámka: Docela by mě zajímalo, zda skutečně na Gř HZS svěřili nejvyšší kádrováckou funkci osobě, které jeho alma mater odebrala kvůli plagiátorství magisterský i doktorský titul; a co později habilitoval na „zavedené“ instituci: Paneurópská vysoká škola n.o., Tomášikova 20, Bratislava. K tomu všemu jej dokonce posílají vystupovat v médiích, aby tento „Master of Laws“ zasvěceně prohovořil k odborné profesní problematice ….???

Ručka.jpg(1 kb) V tištěném čtvrtletníku naší profesní komory ČKAIT (4/2020) mě v úvodním odstavci editorialu upoutala věta, jak autora textu rozčílilo, když státní média, v souvislosti s tragickým požárem bytového domu v Bohumíně, klidně dala prostor „ženské“, aby pomlouvala hasiče.

Řádně platím roční členský poplatek, za který (kromě zmíněného občasníku) nic od komory ČKAIT nedostávám. Proto jsem panu předsedovi napsal, že ani z pozice předsedy komory, nemůže být odborníkem na všechno. Co když měla ta „ženská“ pravdu, pokud státem placení hasiči, z přistavené plošiny PTM 32 D (Bumar), „profesionálně“ kropili plastové desky Makrolonu v parapetu zábradlí bytového domu (které evidentně ve výškové stavbě nemají co dělat). Přitom za rohem téhož podlaží, v okně hořícího pokoje, marně od nich čekalo na záchranu dalších pět osob …??? A k textu jsem přiložil oficiální fotku z vedení zásahu:

Pan předseda mi druhý den odepsal, že moc nerozumí, co mu vlastně vytýkám (zřejmě stále nepochopil, že prioritou při hasebním zásahu musí být záchrana osob a nikoliv ochrana materiálních hodnot). K tomu ještě doplnil, že již nebudu muset číst jeho úvodníky, neb na poslední valné hromadě byl zvolen nový předseda.

Poznámka: Osobně si myslím, že není zrovna objektivní hodnotit kvalitu činnosti HZS jenom optikou cestujícího MHD, když se kolem tramvaje, řítí k zásahu nejnovější modely požárních vozidel...

Ručka.jpg(1 kb) Často na tomto místě připomínám základní profesní pravidlo - princip předběžné opatrnosti (tj. racionálně uvažující subjekt očekává to nejlepší, ale současně se připravuje na nejhorší). Dnes může sledovat, že princip předběžné opatrnosti zválcovaly lobbistické zájmy, peníze, populismus a politika (tím nemyslím jen epidemií rozšíření plastů v tuzemském stavebnictví …).

Ve věcné souvislosti mi přijde téměř groteskní situace, jak v červenci 2020 krajsky hasičský náčelník předal medaili + čestné uznání „Za boj s Covidem“ krajskému hejtmanovi. A následně v září (během „Dnů Nato“ na letišti v Mošnově), tentokrát před prázdnými tribunami, předal krajský hejtman analogické ocenění krajskému náčelníkovi HZS.

Poznámka: Tak nevím, náčelník → hejtmanovi a na oplátku hejtman → náčelníkovi. Možná by stálo za to, aby oběma někdo vysvětlil, že epidemie ještě zdaleka neskončila…

Ručka.jpg(1 kb) Dopředu se omlouvám zkušeným, neboť následuje případ řešení jedné ze základních úloh PBS. V rámci vyřízení profesního dotazu (typu: „Kde asi tak dělám chybu…?), se konkrétně jednalo o stavební úpravy stávajícího výrobního objektu, kde v jedné místnosti chtěli osadit druhou otvorovou výplň (viz pohled na dílčí část fasády):

V případě stanovení odstupových vzdáleností územně příslušný HZS požadoval jejich posouzení nejen od nové sestavy oken (950 x 3800 mm), ale současně také od obou požárně otevřených ploch (postupem podle přílohy H ČSN 73 0804). Zpracovatel PBŘ celý požární úsek znovu „naklepal“ do komerčního, výpočtového programu, který se uživatelům často nabízí na tuzemském profesním trhu a získal následující hodnoty:

Zároveň jsem od něj pro srovnání obdržel také výpočet odstupových vzdáleností z webového portálu:

Vzhledem k výšce sálavé plochy (0,95 m) a vzdálenosti nejbližších svislých okrajů oken (2,1 m), se sdílení tepla radiací ze sousedních otvorů rozhodně nebude vzájemně ovlivňovat (stačil jen výpočet pro novou požárně otevřenou plochu). Přestože si všechny webové aplikace programuji sám, nikdy bych na internetu veřejnosti nenabízel výpočet bez kontrolního ověření (následuje dílčí formulář z vlastního programu, který používám po kompletní výpočty v rámci PBŘ):

Přijde mi docela podivné, když někdo v ČR běžně prodává uživatelům software, který generuje výpočty požárního rizika + procenta požárně otevřené plochy, s přesností na dvě místa za desetinnou čárkou, ale výslednou hodnotu stanoví s chybou 269 % (mimochodem také odstup do strany za okraj sálavé plochy - ds, je v rámci výpočtu pro jeden otvor stanoven chybně, neboť uváděná vzdálenost nedosahuje ani 53 % fyzikálně správné hodnoty).

Poznámka: V historické souvislosti uvádím, že výpočet odstupových vzdáleností je vůbec první profesní program, který jsem v roce 1985 zpracoval a je lety prověřený (tehdy nám vedení na Hutním projektu Ostrava oznámilo, že pokud chceme požádat o stolní počítač, musíme k němu mít odpovídající program - proto jsem se tenkrát přihlásil do podnikového kurzu, kde nás učili kantoři z VŠB Ostrava). Současně připomínám fakt, že procento požárně otevřených ploch je zastaralý parametr, který v dnešní době nemá k použití žádné opodstatnění (byl totiž zaveden v roce 1975, jako pomůcka pro zjednodušení práce při určování odstupových vzdáleností podle tabulkových hodnot, uvedených v přílohách normy), neboť v té době nebyly k dispozici žádné osobní PC a vrcholem výpočtové techniky bylo logaritmické pravítko; případně u skupiny vyvolených, co mohla nakupovat v podniku zahraničního obchodu Tuzex, začínající elektronická kalkulačka.

Ručka.jpg(1 kb) V nejlevnější, pokrčené obálce, bez adresy jsem do poštovní schránky obdržel od Andyho Bureše předvolební „dárek“ (údajně pět volně ložených zdravotnických roušek a jeden čínský respirátor, bez tuzemské certifikace).Tak jsem na neotevřenou obálku dopsal adresu Úřadu vlády ČR, nalepil poštovní známku a vrátil ji zasílateli zpět.

Nechtěl jsem být anonymním občanem, a tak jsem na zadní stranu zásilky doplnil text: Děkuji, nechci – pokud jste v předchozích volbách osobně rozdával svým příznivcům koblihy, bral jste z „koncernového“ majetku. Nyní jste k rozdávání zneužil zaměstnance státní České pošty a bral jste z majetku daňových poplatníků. Nakonec jsem přidal svůj podpis.

Ručka.jpg(1 kb)

Ve Věstníku ÚNMZ č. 9/2020 je kromě jiného uvedeno:


Hlavní stránka Minulý zápisník