Ručka.jpg(1 kb) Nejdříve mi dovolte touto formou poděkovat všem za zaslaná novoroční přání i za projevenou důvěru a přízeň v minulém roce. Současně přeji všem pevné zdraví a po všech stránkách úspěšný rok 2020.

Ručka.jpg(1 kb) Deklarovaný volný pohyb osob i všeho ostatního mezi členskými státy EU v běžné praxi zase tak volně nefunguje. Zejména v mediální oblasti. Takže, pokud trávím čas v sousedním Rakousku, musím se v rodné řeči spoléhat hlavně na internet, ve kterém bez problémů probíhá živé vysílání veřejnoprávní stanice ČT 24. Zde 9. prosince 2019 večer, uváděli pořad „90 minut ČT 24“, kde v parádní uniformě jednohvězdičkového, modrého generalissima promlouval k divákům sám náčelník pražských hasičů. Primárně odpovídal na dotazy, související s nedávným výbuchem zemního plynu ve 12-ti podlažním bytovém domě v Prešově.

Již na začátku pořadu, náčelník s vážnou tváří pronesl několik vět, které by i duševně zaostalý příslušník požární prevence vyhodnotil, jako úplnou blbost. Možná také řada neprofesních spoluobčanů, kteří uvažují v delším časovém horizontu, než je týdenní nákup v blízkém supermarketu, nabyla dojmu, že z jeho strany šlo zřejmě o obelhávání v "obecném" zájmu. Dále ocituji dvě odpovědi, v nichž je asi tolik pravdy, jako masa v Burešových uzeninách (kdo nevěří, může si následující citace dohledat v archívu ČT); nejprve:

ČR má poměrně propracovaný systém bezpečnostních norem, spojených s bezpečností staveb. Obecně stačí dodržovat závazná pravidla a tato situace se u nás nemůže stát"??????????

Následně odstranění požárních dveří mezi schodištěm a byty (po provedené rekonstrukci, neschválené místními hasiči) hodnotil jako „obrovský problém“, neboť:

Moderní objekt se člení na požární úseky, které brání prostupu kouře, to je ten zabiják, ne plameny…"??????????

K tomu dodal, že u nás se snaží bdít nad tím, aby předpisy byly dodrženy v praxi (asi již zapomněl, jak v Praze nechali v Náplavní ulici, po desetiletí provozovat hotel s dřevěným schodištěm...!!!!).

Již mnohokrát jsem se podivoval nad skutečností, kde berou příslušníci HZS jistotu (a ti na vedoucích postech zvlášť), mluvit i v roce 2019 o propracovaných předpisech PBS (to svědčí o totální neznalosti původní koncepce tvorby ČSN v 70 letech minulého století). Neboť celý kodex ČSN 73 08xx je postaven na principu rychlosti odhořívání normativního dřeva a nikoliv na explozivních rychlostech. To, k čemu došlo v Prešově, se totiž úplně klidně, dokonce se stejnými následky, může přihodit také v ČR a žádné, ani sebelepší požární dveře nebo požární stěny, by devastaci požárního úseku bytu nezabránilo:

A stejně tak ani destrukci celé únikové trasy v sousedním požárním úseku schodišťového prostoru:

Snad někdo z podřízených mohl náčelníkovi před jeho vystoupením v televizi vysvětlit, že až na výjimky (ve dvou ČSN, který se však netýkají bytových domů) dosud v ČR nenavrhujeme požární úseky, určené k běžnému pobytu osob, které kromě požáru současně brání také proniku kouře (a že standardní požární dveře to nejsou ani náhodou).

Poznámka1: Možná si také kladete otázku, zda vůbec existuji u HZS nějaké kvalitativní parametry při povyšování osob do generálské hodnosti? Případně proč v Praze veřejnoprávní media nenajdou, mimo struktury erárních zaměstnanců, profesního odborníka, který by divákům nebo posluchačům problematiku PBS vysvětlil tak, abychom se za jejich vystoupení nemuseli stydět.

Poznámka2: Ve věcné souvislosti existuje jiný problém, a to vymáhání normativních plnění (proč v bytech s nepovolenými stavebními úpravami stále někdo bydlel…?). Často rovněž od tuzemských příslušníků HZS slyším – my k nějaké „podivuhodné stavbě“ vydáme nesouhlasné stanovisko a jménem investora zašle "flexibilní" subjekt na Gř HZS sáhodlouhý dopis a ústředí „po dlouhé konzultaci s 'právníky' modrého Sboru“, rozhodne ve věci zcela opačně. Nenastal již čas systémového řešení, aby státní požární dozor zprostředkovaně „neřídili“ profesně nekvalifikovaní právníci, ale skutečné praxe znalí odborníci…?

Ručka.jpg(1 kb) V rámci kvapné vládní akce, označené jako „Rekodifikace stavebního práva“ (co zdaleka nemusí dopadnout tak, aby nám všem „bylo líp“), z rozličných institucí hlasitě skučí řada postižených úředníků na téma: „tak nám ukradli stavební zákon“ (a nejen kvůli taxativní lhůtě vydat vyjádření do 30-ti dnů, jinak mají „šmytec“). Na celé akci se podílí rovněž tuzemské Gř HZS a zatím přispěli pracovním materiálem: „Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti“.

Věcně se domnívám, že „Kategorizace…“ využila výše zmíněnou akci k tomu, aby se vypracoval legální postup s cílem, co nejvíce se vyhnout pravidelnému výkonu státního požárního dozoru na dotčeném území (tj. do některých objektů již nebude nutné ze strany HZS na preventivní kontroly chodit …). Pokud do tohoto elaborátu nahlédnu, tak profesně se mě dotýkají stavby II. a III. kategorie, kde však kromě „kulatého“ autorizačního razítka ČKAIT, musím navíc disponovat další profesní certifikaci, tentokrát od ministerstva vnitra.

Poznámka: Už se docela těším, jak mě příslušníci HZS budou zkoušet z problematiky PBS – zejména pokud to bude na ústředí osoba proslavená hláškou: „přítomné zachránila duchapřítomnost přítomných“; případně u zkoušek na krajské úrovni, ti co bez mrknutí oka povolili v Ostravě do skladu výpočetní techniky volně vložit 3000 m2 plochy se zábavní pyrotechnikou …

Ručka.jpg(1 kb) Opět se vracím k internetovému vysílání v zahraničí, tentokrát veřejnoprávního rozhlasu a znovu k akci: „Rekodifikace stavebního práva“ - během 21. prosince 2019 mluvil podle moderátora náměstek ředitele HZS František Vavera a vysvětloval posluchačům „ proč je důležité, aby bezpečnost budov schvalovaly regionální hasičské sbory“; dále cituji doslova:

Když u nás přijde projekt v rámci daného území, třeba nová továrna, tak jde přímo na stanici a návrhu se věnuje velitel. Je to proto, aby tamní hasiči věděli, jak bude nová stavba vypadat z hlediska možného zásahu. Velitel pak může rovnou říci, že za určitých podmínek daný projekt nevyhovuje, protože zná svůj region a ví, jak by případný zásah probíhal.

Poznámka: Přiznávám, že pana náměstka Vaveru neznám. Možná je skutečný odborník na svém místě a třeba mu jenom někdo dal do rukou špatný papír, aby jej aktuálně přečetl do mikrofonu v rozhlase. Ale za 40 let profesní praxe jsem ještě nikdy s projektem PBS za žádným velitelem požární stanice nešel, abych s ním projednal, jak bude stavba vypadat z hlediska možného zásahu (zpravidla se uplatňuje opačný postup - navrhovat stavby tak, aby zde požár nevznikl, případně jeho škody byly co nejmenší; přitom podmínky zajištění zásahu jsou standardní součástí PBŘ…).

Ručka.jpg(1 kb) Nakonec ještě jednou internetová média. Tentokrát se jedná o listopadový článek z časopisu Reflex, s titulkem: Výsluhy škodí nejen policii a celníkům, ale i celé společnosti (to zase budu mít u HZS kamarádů). Doporučuji dohledat si na webu celý článek, neboť je inspirativní (vysokoškolský pedagog v oboru správní právo v něm mnohem lépe popisuje negativní skutečnosti, na které poukazuji již od doby prvního zavedení tuzemských „výsluh“). Neboť, již nejméně 30 let v ČR každý vykonává své zaměstnání z vlastní, svobodné vůle (a nikoliv podle „umístěnky“, kterou občanům státu dříve vystavovali vládnoucí soudruzi). Je přitom zcela na místě systémová otázka - proč má být někdo finančně zvýhodňován na úkor ostatních daňových poplatníků, jen proto že si zrovna vybral „výsluhové“ zaměstnání (a celý pracovní život při něm třeba proseděl v kanceláři…)?

Krátké novoroční zamyšlení v dané souvislosti lze uzavřít predikcí na téma, kde najít další miliardy na zaplacení voličů. Neboť současná exekutiva, v čele s někdejším konfidentem StB (evidovaným ve svazku tajných agentů pod číslem 25085) již rozpustila finanční rezervy přesahující 100 miliard korun, které vytvořila vláda předchozí, k tomu vytunelovala 22 miliard korun zrušením Fondu národního majetku, zdaňuje finanční rezervy pojišťoven za 7 miliard korun a prodává vzácné kovy za 2 miliardy korun ze státních hmotných rezerv – soudím, že několik miliard by se dalo vytěžit i z oněch kritizovaných „výsluh“…

Ručka.jpg(1 kb)

Ve Věstníku ÚNMZ č. 12/2019 je kromě jiného uvedeno:


Hlavní stránka Minulý zápisník