Ručka.jpg(1 kb) Z pohledu daňových poplatníků zdá se mi být příhodnou populární filmová hláška: „Rozmohl se nám tady takový nešvar“, neboť dnes každý hasič v ČR chce být generálem (asi pro celoživotní benefity s tím spojené). Proto veřejnost moc nepřekvapí, když od 8.5. 2019 se stádo modrých generalissimů rozrostlo o další kus (tentokrát měl štěstí profesí „CO man“, dříve voják – tankista).

Doufám, že u příslušného útvaru bujaře neslavili náčelníkovo povýšení již den předem (jak to tradičně probíhalo za časů mé povinné vojenské služby). Neboť podle informací na webu ze dne 7.5. 2019, cituji: „Kuriózní nehoda se stala v úterý před branami speciálního záchranného útvaru hasičů v Hlučíně. Srazilo se tam osobní auto s obrněnou automobilovou stříkačkou, která vyjížděla z areálu. Zatímco na voze hasičů nebyl téměř ani škrábanec, osobní auto je možná na odpis. Při nehodě naštěstí nebyl nikdo zraněn. Zavinění je nejasné.

Poznámka: Pro co asi tak jeli ….?

Ručka.jpg(1 kb) Měli jsme jubilejní sraz k výročí ukončení profesní vysoké školy. Kromě životních osudů, debata se spolužáky později probíhala rovněž na téma současného úpadku požární prevence v ČR. Musím přiznat, že jsem vůbec netušil, podle jakých komunikačních pravidel tuzemský HZS „služebně funguje“.

Pokud dnes dlouholetý příslušník stavební prevence má profesní dotaz na odbor prevence Gř HZS (např.: „jak to mysleli se zrušením nadzemních hydrantů v ČR…???“), nemůže zvednout telefon a přímo kontaktovat dotčenou osobu (byť spolu kdysi seděli ve školní lavici). V rámci zavedeného služebního poměru se musí nejdříve obrátit na svého přímého nadřízeného, který rovněž osloví svého nadřízeného (zpravidla jeho majestát okresního nebo krajského náčelníka, co většinou nabyli funkci z pozice „CO man“ nebo IZS a problematikou PBŘ mohou být zcela „nepolíbeni“…). Ten, podle svého uvážení, (ne)postoupí dotaz dále. A pokud se rozhodně vyhovět, musí na Gř HZS kontaktovat tabulkově rovnocenného náčelníka, který poté cestou „padajícího trusu“ dotaz (možná) převede až k příslušné osobě …??? (soudím, že stejně „služebně“ se postupuje, pokud denní praxi zcela vzdálený ústřední pracovník se chce poradit se zkušeným kolegou, působícím v první linii SPD na územním odboru…).

Poznámka: Bezesporu absurdní skutečnost mi připomíná dětskou hru na „tichou poštu“, kdy po deseti předávkách bylo konečné sdělení úplně jiné než to původní. Pak se asi nesmíme divit současnému, tristnímu stavu požární prevence u nás. Nabízí se zásadní otázka – je nám, prostým občanům, takový služební poměr u HZS vůbec k něčemu ….?

Ručka.jpg(1 kb) Nedávno jsem hovořil s bývalým studentem, dnes příslušníkem HZS, ve věci normativních bonifikací „české trojky“ (EPS + SHZ + SOZ), které byly do profesních norem zavedeny v poslední čtvrtině minulého století (kdy jsme u nás, kromě EPS, žádná taková zařízení nevyráběli a zcela výjimečně něco ze zahraničí dováželi). Zejména šlo o skutečnosti, zda tyto bonifikace odpovídají praktickým poznatkům (neboť současné simulační modely mi generují poněkud jiné výsledky).

Při diskusi jsem argumentoval, proč tuzemský HZS v rámci interní požární statisticky po roce 1989 nesleduje, zda tato zařízení v případě požáru vykazují definované vlastnosti (např. SHZ indikuje požár v I. fázi rozvoje požáru a následně jej samočinně uhasí, anebo lokalizuje tak, aby mohl být dohašen bez zbytečného úsilí…). Dále, proč tuzemský HZS současně nezjišťuje, jestli při vícenásobné kombinaci spolu tato zařízení efektivně působí. Později jsem dostal e-mail, s výsekem ze zadávacího formuláře statistiky, včetně sdělení, že se tak u modrého Sboru děje již od roku 2010:

S touto novou informací jsem se snažil pracovat a na jejím základě získat konkrétní statistické výstupy. Což se mi bohužel nepodařilo, neboť výše zmíněné položky se údajně nemusí v „dotazníku o požáru“ vyhodnocovat - nejsou totiž povinné (sice máme ve formuláři kolonky, ale relevantní data žádná).

Poznámka: A tak si u nás téměř 30. let jenom pěkně „lžeme do kapsy“…

Ručka.jpg(1 kb) Nakonec jeden neprofesní příspěvek - už je po volbách do evropského parlamentu a tak nikoho neovlivním. Přestože „Eurosojuz“ v jeho současné podobě od počátku našeho vstupu do tohoto spolku nemusím (zejména proto, jak nedemokraticky se schvalovaly často podivuhodné normy EN, případně rušily dobré tuzemské, aby se přebytečné výrobky mohly za západu hrnout dále na východ), tak jsem k volbám zašel (aby můj hlas nepropadl Andy Burešovi).

Vadí mi zejména skutečnost, pokud si A.B. myslí, že v ČR jsou všichni úplně blbí. Neboť populisticky říká A, a přitom sám dělá B. Třeba, když v televizi před volbami s vážnou tváří tvrdil, že ho trápí sucho v Česku (což si soudný člověk může zařadit do seznamu pohádek na dobrou noc). Přitom Andyho firma více než 20 let devastuje českou krajinu naprosto bezohledným průmyslovým zemědělstvím.

Ve věcné souvislosti přidám vlastní zkušenost. Můj dědeček (valašský sedlák) mi často říkal - aby pole dobře plodilo a zem byla kyprá pro vsakování vláhy, musíme chovat dvě kravky na jeden hektar polí; jejich hnůj pak vyvážet na pole a tam do půdy zaorat. Seznámení s realitou je však takové, že dnes velké agrospolečnosti vůbec žádné krávy nemají a ještě dostávají z EU finanční dotaci za každý hektar takto „obděláváné“ zemědělské půdy. Jak potom může, výlučně chemickými hnojivy dopovaná půda vypadat a jak asi zadržuje vodu v krajině?

Poznámka: Co dodat více. Možná ocitovat mediální zprávu ze dne 1. června 2019: „Premiér Andrej Babiš je podle Evropské komise přes dva roky ve střetu zájmů kvůli přetrvávajícím vazbám na své bývalé podniky z holdingu Agrofert. A nejen to – v Česku selhala kontrola, která by zabránila tomu, aby holding dál dostával dotace."

Ručka.jpg(1 kb)

Ve Věstníku ÚNMZ č. 5/2019 je kromě jiného uvedeno:


Hlavní stránka Minulý zápisník