Ručka.jpg(1 kb) Profesních pozitivních zpráv se mi do Zápisníku setrvale nedostává. Proto si vypůjčím nedávný případ požárního zásahu u nové třípodlažní dřevostavby, kde se místní hasiči (prostřednictvím tiskového mluvčího) pochválili sami, cituji:

Plameny přeskakovaly na dva moderní a jeden starší sousední rodinný domek. Díky rychlému zásahu hasičů skončily tyto tři okolní domy „pouze“ s ohořelými fasádami a popraskanými okny. Hasiči tak uchránili majetek za 20 milionů korun. K demoličním pracím byla povolána těžká technika Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně, hasiči asistovali.

Vzhledem k faktu, že stále přibývá novodobých „levných dřevostaveb“ (ve skladbě: smrkové sloupky 50/150 mm + opláštění OSB deskami + nějaká izolace, často na bázi polystyrénu) a současně konkrétnímu dotazu, který jsem ve stejné záležitosti obdržel (nyní se už nemusí kolem nových objektů zřizovat odstupové vzdálenosti?), je možné konstatovat:

  1. Odstupové vzdálenosti se podle normativních výpočtů stanovují pouze vůči radiační složce tepla a pro meteosituaci za bezvětří - proto i při "dostatečných" normových odstupech může HZS při konkrétním zásahu skutečně uchránit hodnoty ve vztahu k sousedním objektům. Navíc za minulého režimu limit radiace, který při dlouhodobém působení nezapálí protilehlý hořlavý materiál, byl zvýšen z prověřené hodnoty 15 kW/m2 na 18,5 kW/m2 (tím soudruzi chtěli "chránit" místní zemědělskou půdu, ale neuvědomili si, že za tohoto stavu může k zapálení vlivem radiace dojít již za 20 minut od jejího působení na hořlavý materiál).
  2. Projektanti zpravidla stanovují odstupové vzdálenosti vůči jednotlivým okenním otvorům (zapomínají přitom na fakt, kdy tabulové sklo praská při 60°C a vypadne z otvoru již při 100°C a plamenné hoření se po cca 5-10 minutách požáru přenese také na vnější fasádu objektu), čímž se skokově zvýší výchozí sálavá plocha (než činí průmět dílčího okna) – tento nesprávný postup pak často akceptuje schvalující HZS (neboť jistý "obchodník" pustil do oběhu min. 100 x okopírovaný "papír" s výsledkem zkoušky požární odolnosti „dřevostavby“, udávající hodnotu 62 minut - jenže to byla zkoušena jedna zcela celistvá stěna bez oken).

Poznámka: Při řádném výkonu metodické činnosti ze strany ústředního Gř HZS, by již dávno (na základě statistických údajů požárnosti) rozeslali všem HZS nižších stupňů služební pokyn s konstatováním, že prokazování požární odolnosti obvodových stěn (co z praktických důvodů musí mít osazena okna i vstupní dveře) pouze účelovým vzorkem dřevěné stěny, která byla při zkoušce zcela uzavřená, je čirý nesmysl. Jenže pak by si někdo mohl všimnout, že hasiči „dělají problémy“, a přitom stále chtějí mít nové a nové generály …

Ručka.jpg(1 kb) U tradiční profesní ankety Blbost roku jsem původně považoval za favorita případ, kdy současné hasičské „rychlokvašky“ z ČVUT Praha přemluvily paní šéfredaktorku časopisu Stavebnictví, aby do únorového editorialu napsala, že „ČSN 73 0835 neobjektivními omezeními brání výstavbě nemocnic ze dřeva“ (zřejmě dotčení pedagogové v rámci svého profesního samostudia ještě nedospěli k elementárním základům PBS, aby získali povědomí o tom, že dřevěná stěna sice může mít „pěknou“ požární odolnost, ale na rozdíl od stěny zděné, již od první minuty požáru setrvale hoří a z 1 kg dřevěné hmoty vypouští do vnitřního prostoru nemocnice 5 m3 kouře).

Během roku 2019 však v užší nominaci převládly hlavně případy, které z pohledu aktivních daňových poplatníků naší společnosti nejvíce uškodily (nominace jsou dále řazeny vzestupně):

Absolutním vítězem pro letošní rok se v tomto kontextu stává postup likvidace požáru ze dne 3. června 2019, při kterém celkem 18 jednotek, téměř 8 hodin hasilo hořící střešní izolaci nad požárním stropem osmipodlažního panelového domu v České Třebové. Podle mediálních informací je výčet negativních důsledků zásahu následující:

Gravitace je neúprosná – když 8 hodin lijete vodu do podstřešního prostoru

Nemůžete se potom divit rybníku ve sklepě

Poznámka: Oficiální vyjádření vítěze ankety se získat nepodařilo; stejně tak, ani po půl roce, skladbu střešní konstrukce objektu, přestože jsem o to krajskou tiskovou mluvčí požádal 4x.

Ručka.jpg(1 kb) V posledních 30-ti letech a v mediálním prostoru zvlášť, mívá slovo krádež řadu inovativních označení (tunel, odklánění, kreativita…); v příčinné souvislosti s výše uvedeným, trestuhodným pleněním státního rozpočtu, je možné tento výčet „obohatit“ o další termín: „bezpečnostní výzkum ČR“ (nelze brát tam, kde nenabízím žádnou adekvátní hodnotu, ale pouze košatý, krycí název pro tento způsob podvodu…).

Současně ze zásady odmítám praktiky, pokud státní zaměstnanec sedí „na dvou židlích“ (lékař v nemocnici i ve své privátní praxi, anebo kantor za katedrou i ve své soukromé firmě). Každý den má stejný počet hodin a tak logicky musí něco ošidit (bude snad více preferovat práci za erární plat, kde má „své jisté“…???). Přitom planě nemoralizuji, neboť sám jsem v roce 1992 musel takové rozhodnutí učinit.

Proto se v osobním i profesním životě snažím nenasytné kumulaci příjmů obloukem vyhýbat. Bohužel, může se stát případ, kdy kolize nastane samovolně – nedávno nám skončila roční licence na pracovní program, ve kterém tvoříme 3D modely pro požární simulace FDS (Fire Dynamics Simulator). Stejně, jako v předchozích 11 letech, jsme zakoupení nové licence prováděli v on-line režimu (přímo u zpracovatele zdrojového kódu v USA). Jenže letos, při vyplnění země působení naši firmy, jsme byli ve věci dalšího prodeje odkázáni do ČR, na privátní společnost, kde ve statutárních orgánech působí pedagogové z brněnské VŚ, která na „práci s požárními simulačnímu modely“ čerpá podstatnou část z oněch 17.640 miliónu Kč ze státního rozpočtu. Z principu jsme si nic nekoupili. Do USA jsme situaci dopisem vysvětlili a nakonec jsme mohli nakoupit zase přímo tam (proti on-line ceně za stejný produkt, nás však naše zásadovost stála o 140,- USD více …).

Poznámka: Jen pro dokreslení situace, dále uvádím krátký výpisek z webu dotčené, flexibilní firmy:

Provádíme požárně bezpečnostní řešení projektů, kolize s předpisy a normami jsou díky nám lépe řešitelné. Zaměřujeme se na tzv. inženýrské posouzení a numerické modely pohybu osob doplňujeme o modely šíření požáru a toxických látek. Výsledkem je požárně bezpečnostní řešení Vašeho projektu, které zkrátka vždy obstojí.

Inu nová doba - jejich řešení „zkrátka vždy obstojí“ (navíc jim fouká do zad příznivý "vítr" ze státního rozpočtu). Jen mi přijde zvláštní, že jsem za 40 let svého profesního působení na pedagogy, odborně působící v této „dvouleté“ firmě, kromě jednoho případu v oboru PBS vůbec nenarazil ….

Ručka.jpg(1 kb) Nedávno jsme měli výroční maturitní sraz. Když jsem pěšky přicházel k valašskomeziříčskému hotelu, již z dálky na mě před restaurací kouřící spolužák halekal. Chtěl, ať mu coby dlouholetý požárník poradim, čím hasit elektromobil, který si u firmy Škoda auto na „stará kolena“ objednal. Moc jsem jej nepotěšil konstatováním, že lithium, tvořící významnou součást akubaterií, je alkalický kov (stejně jako sodík nebo draslík bývá velmi reaktivní, jak si jistě vzpomíná i ze středoškolských hodin chemie); dobře reaguje s kyslíkem i s vodou a pro svou nízkou objemovou hmotnost na vodě za stálého hoření „hezky“ plave. Doporučil jsem mu „izolační“ způsob hašení - ať si nad garáž nechá instalovat přídavný zásobník s cca 10 m3 písku a v případě požáru otevře spodní záklopku, kdy vlivem gravitace se pak hořící auto pískem zasype (případně může přemluvit místní HZS, aby si pořídili nákladní auto se zásobníkem na přepravu „Volně Ložených Hmot“).

V dané souvislosti všechna tuzemská média (včetně večerních události na ČT 1) uváděla informaci o hašení požáru havarovaného elektromobilu zn. Tesla v sousedním Rakousku, cituji: „Na padesát hasičů muselo v rakouském Tyrolsku hasit Teslu poté, co její řidič s autem narazil do stromu. Pak muselo být vozidlo na 72 hodin uloženo do speciálního kontejneru s vodou, aby nevzplanulo znovu“:

Poznámka: Přemýšlím, proč vozidlo máčeli na 48 hodin do kontejneru s vodou (pro ochlazovací efekt vody …?). Soudím, že odsátí písku průmyslovým vysavačem bude rychlejší a s menšími následky, než vysoušení všech komponentů elektromobilu od vody….

Ručka.jpg(1 kb) Manželka si přála, abych s ní zašel vybrat dárek vnukovi k Mikuláši, přestože dobře ví, jak do tuzemských obchodních center nerad chodím. A zase mě tam obchodníci, ani státní požární dozor "nezklamali":

Poznámka: Docela by mě zajímalo, zda místní hasiče v tomto čase zajímá výlučně dohled nad tím, aby na zbytnou techniku v garážích nesedal prach, případně jejich aktivita v různých sportovních hrách …

Ručka.jpg(1 kb)

Ve Věstníku ÚNMZ č. 11/2019 je kromě jiného uvedeno:


Hlavní stránka Minulý zápisník