Ručka.jpg(1 kb) Na druhý svátek vánoční, jsem při sledování hlavních večerních událostí na ČT1 málem spadl z rotopedu – v televizi právě dávali komentovaný sestřih „vánočního“ projevu z lánského zámku a v něm chátrající „lihová troska“ (kterou si naši spoluobčané zvolili dokonce 2x):

děkuje za odvahu pravověrnému komunistovi (jinak agentu StB Falmerovi) a rovněž za odvahu bývalému komunistovi (jinak soudy pravomocně potvrzenému agentu StB Burešovi)…

Poznámka: Bohužel, dost smutný závěr roku 2018. Už jsem z celospolečenského hlediska zažil leccos, přesto si v očekávaných souvislostech netroufám predikovat, koho asi bude chválit napřesrok.

Ručka.jpg(1 kb) V naší profesi rovněž netuším, zda i následující skutečnost bude pozitivní zprávou – na webu jsem zjistil, že hrobař stavební prevence právě končí svůj „pobyt“ na ústředí Gř HZS a stahuje se zpět do svého výchozího teritoria. Není však známo, zda mu tam ještě drží pracovní pozici „šéfa“ kamenolomu, odkud do světa PBS přišel….

Poznámka: Co však vím zcela určitě, tak svěřené profesi vůbec nerozuměl. A pokud měl v něčem rozhodnout, většinou opakoval mantru: „…normy jsou od toho, aby se dodržovaly…“ a zpravidla k této hlášce připojil svůj zářivý úsměv. Jenže, co se za jeho „panování“ do těch norem dostalo, to už je, panečku, jiná káva…

Ručka.jpg(1 kb)

V loňském roce jsem vynechal „novoroční“ projev, tehdy zrovna do funkce instalovaného ústředního náčelníka požární prevence. Letos, společně se Saturninen (se kterým provozujeme virtuální kancelář: „uvádění normových ustanovení PBS na pravou míru“), jsme se pokusili nastínit hlavní teze, které může řídící důstojník ve svém projevu rozvinout:

Příslušníci a přátelé modrého Sboru,

přeji Vám všem po všech stránkách úspěšný nadcházející rok. Současně mi dovolte, abych ve svém, tentokrát motivačně zaměřeném vystoupení, reagoval na účelové zprávy o tom, jak tuzemská PBS nevzkvétá, případně o kolapsu požární prevence vůbec:

Ručka.jpg(1 kb)

Dále na vážnější téma - z podkladů, které se u mě scházejí od profesně působících osob (co se přes všechny obtíže dosud snaží vykonávat svou práci zodpovědně), začínám mít dojem, že ústřední Gř HZS při různých odvoláních zpravidla poctivé projektanty i místně příslušné HZS „nepodrží“ a primárně funguje jako servisní organizace při nestandardních stavbách různých šíbrů.

Pro konkrétní příklad nemusím chodit daleko – projektant řeší v PBŘ skladovou halu, s variabilním sortimentem zboží, o půdorysné ploše nepřesahující normativní limit (cca 5000 m2). V souladu s požadavkem projektové ČSN 73 0845 do objektu navrhne aktivní PBZ, konkrétně vodní stabilní hasicí zařízení. K takovému projektu následně územní odbor HZS vydá souhlasné stanovisko. Jenže během výstavby se na realizaci SHZ jaksi zapomnělo (inu nějakou korunu takové zařízení stojí) a najatí tuzemští manažeři (zpravidla zahraničního investora), si na trhu práce seženou všehoschopného projektanta PBS, který jim za úplatu věc „přehodnotí“ a ve slohovém sci-fi konstatuje, že ve skladu, místo SHZ, postačí zásah jednotkou HZS, která přijede do 15-ti minut. S takovým argumentem příslušník HZS na kolaudaci objektu ani náhodou nesouhlasí a právníci investora se písemně odvolají ke Gř HZS – ten místo toho, aby sdělil, že jde o totální pitomnost, neboť jedinou náhradou SHZ (pro I. fázi požáru) je skutečnost, pokud přímo na místě bude nepřetržitě hlídat příslušník se zavodněnou + natlakovanou hadicí a při prvním zpozorování ohně ve skladu začne hasit – ústředí rozhodne ve prospěch „investora“.

Kdo nevěří, ať se podívá na výstup z jednoduchého simulačního modelu FDS; ve skladu se šestimetrovou výškou a průměrným tepelným výkonem normativního požáru q=0,5 MW/m2, je v čase okolo cca 200 sekund dosaženo v bezprostředním okolí hlavice teploty 68°C (tj. zpravidla používaná otvírací teplota hlavice - blíže viz šipka k pomocné zelené kostce, která indikuje překročení nastavené teploty v ose plamene); pak ještě nějaký čas trvá, než se nahřeje armatura hlavice, voda v ní i tepelně citlivá pojistka – zpravidla se výstřik vody uskuteční v době, která nepřesáhne 300 sekund (pro větší názornost jsou plameny a kouř na výseku ze simulace záměrně potlačeny). Asi je zbytečně spekulovat o faktech, zda v tomto intervalu mohou hasiči zareagovat na požární poplach ve skladu, vyjet z garáže, dorazit na místo, rozvinout hadice, vyhledat ložisko a začít hasit...:

Poznámka: Rámec této glosy výrazně přesahuje naprosto zásadní problematika, kdo vůbec a jakým způsobem, by měl posuzovat + schvalovat náhradní opatření ve věci režimu odchylného postupu od ustanovení ČSN řady 73 08xx…

Ručka.jpg(1 kb)

Na závěr jedno neprofesní zjištění - dříve jsem si nedokázal představit nekonečno, neboť tato úloha nemá v prostoru, ani v čase reálné řešení. Když však media v poslední době informují o dvaceti miliardách ročně na růst platů erárních zaměstnanců, o neméně stejné roční částce pro zvýšení důchodů, anebo o 75% slevy na jízdném pro vybrané skupiny obyvatelstva (ročně to bratru přijde stát na dalších 6 miliard korun), už si na možných výsledcích celé řady následujících voleb do Parlamentu ČR hranici nekonečna dokážu představit

Ručka.jpg(1 kb)

Ve Věstníku ÚNMZ č. 12/2018 je kromě jiného uvedeno:


Hlavní stránka Minulý zápisník