Pelc logo Hlavní stránka
zpět na výpočty

Stanovení předpokládané doby evakuace osob - simulační model

Výsledky:

Celková doba evakuace - tu: [sekund] Pro informativní srovnání:
Doba evakuace bez fronty - čas t1: [sekund] Mezní doba evakuace - únik jedním směrem: [sekund]
Osoby docházejí do fronty - čas t2: [sekund] Mezní doba evakuace - únik dvěma směry: [sekund]
Doba vyprázdnění fronty - čas t3: [sekund] Mezní doba evakuace - únik jedním směrem (PP): [sekund]
Počet evakuovaných - v čase t1: [osob] Mezní doba evakuace - únik dvěma směry (PP): [sekund]
Počet evakuovaných - v čase t2: [osob] Doba evakuace podle ČSN 73 0802 - tu: [sekund]
Počet evakuovaných - v čase t3: [osob] Doba evakuace podle ČSN 73 0831 - tu: [sekund]
Max. hloubka fronty před východem: [m] Doba evakuace podle ČSN 73 0804 - tu: [sekund]
Největší počet osob ve frontě: [osob]
Největší délka únikové trasy: [m]

Právě probíhá výpočet v čase: sekund


zdroj : www.pelcfrantisek.cz