Pelc logo Hlavní stránka
Zpět na výpočty

Výpočet návrhových parametrů SOZ podle změny ČSN 73 0802:2020 - nucené větrání

Varianty výpočtu Podle požárního zatížení :
Podle návrhového konvektivního tepla Q1 :
Objekt: Vliv SHZ (DHZ): Parametr RHRf:

img

Rychlost uvolňování tepla Q: [kW] ...Konvektivní část uvolněného tepla Q1: [kW]
Plocha lokálního požáru Af: [m2] ...Obvod lokálního požáru P: [m]
Prostorový součinitel ce: [-] ...Čas potřebný k uvolnění 1 MW tepla kv: [s/MW0,5]
Množství uvolněných zplodin Mf: [kg/s] ...Teplota oblaku kouře Tf: [°C]
Objem odvedených zplodin Vv: [m3/s] ...Objem přivedeného vzduchu Vn: [m3/s]
Aerodynamická plocha přítokových otvorů - An: [m2]   /   [m2] ... (var. přirozeného přívodu vzduchu - rychlost přítoku v = 2,0 / 5.0 m.s-1)


zdroj : www.pelcfrantisek.cz