Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

Níže uvedené zdůvodnění dokumentuje stav, proč znění změny Z1 (z ledna 2010) ČSN 73 0831 je systémově méně bezpečné než výchozí ČSN 73 0831:2001:

Při změnách norem se zpravidla upravují také pasáže, které u kterých byly získány nové aplikační poznatky, neměly jednoznačný výklad, anebo vyšly nové související předpisy. V současném znění změny Z1 nic takového není a přesto je potřeba více, či méně upravit následující články: 4.4, 4.7, 5.1.3, 5.2, 5.2.6, 5.3.1.1, 5.3.1.3, 5.3.2.1, 5.3.6.1, 5.3.6.7, 5.3.6.10, 5.4.1, 5.4.3, 6.1.1,6.1.9, 6.2.3, C.5, D.1.4, D.5.6, D.2 a E.2.2.

František Pelc