Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0845:2012 - příloha B x článek 4.5 a 6.6

Jako obvykle do naší kanceláře uvádění normových ustanovení na pravou míru, zaslal dotaz jeden profesní projektant. Řešil nesrovnalosti mezi článkem 6.6 a přílohou B „novelizované“ ČSN 73 0845:2012.

Nejprve uvádíme původní znění článku 6.6 ČSN 73 0845:1997:

6.6 Požární úseky skladů podle 4.1a) a 4.1b) a sklady s úseky podle 4.1c) a 4.1d) s provozy skupin III až VII musí být vybaveny elektrickou požární signalizací.

Následuje dílčí úprava téhož článku, zavedená ČSN 73 0845:2012:

6.6 Požární úseky skladů podle 4.1a) a 4.1b) a sklady s úseky podle 4.1c) a 4.1d) s provozy skupin II až VII musí být vybaveny elektrickou požární signalizací.

Dále je uveden soutisk dotčené část původně informativní (tj. nezávazné) přílohy B, zavedené do ČSN 73 0845 změnou Z1 z února 1999 a současně aktuální znění této přílohy:

Ze srovnání vyplývá, že evidentně dochází ke kolizi výše uvedených a dokonce i dalších závazných normových ustanovení:

Saturnin k tomu konstatoval, že autor této novelizace buď pracoval v časové tísni, anebo normovou úpravu textu psal prvně v životě, případně za trest. Co je mu však divné, proč si toho vůbec nevšimli řádní členové Takové Normální Komice č. 27 a rovnež za formální správnost normového textu zodpovědný pracovník ÚNMZ, jehož mzdu hradí peníze daňových poplatníků. Podle Saturnina se opět potvrzuje jeden z Murphyho logických závěrů: „Odborná komise je jediná známá forma života s dvaceti jedna žaludky a bez mozku.“

V rámci uvedení na pravou míru tentokrát zveřejňujeme rozhodující část odpovědi konkrétnímu tazateli (ve věci článku 6.6 ČSN 73 0845):

Saturnin + František Pelc