Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0834:2011 - Předmět normy

V souvislostí s rychlokvašeným lončem (tj. marketingové označení akce, kdy starou známou sušenku natřeme z jedné strany marmeládou a pak ji vydáme jako nový, vlastní produkt) u poměrně frekventované ČSN 73 0834, musím dát za pravdu vážené profesní kolegyni, která v dané souvislosti na adresu obou zainteresovaných odborníků, co se dnes nejvíce angažují při “přepisování” norem k obrazu svému, či k obrazu jakési “vyhlášky”, konstatovala: “Onehdy jsem jim říkala, aby už toho nechali, protože si prý nevidí ani na špičku pera”. A rozhodně v tom není nic dvojsmyslného (podle zmíněné normy se totiž v praxi skoro nejčastěji projektuje a tudíž je nezbytné si při psaní permanentně uvědomovat, jaké následky mohou ryze subjektivní zájmy vyvolat).

Poznámka   Svým přizpůsobováním několika nesmyslným paragrafům a dále retroaktivním “žehlením” již proběhlých akcí, se ČSN řady 73 08xx vydaly po roce 2007 na cestu do slepé uličky, ve které většinou chybí projev zdravého rozumu. A Saturnin, by možná dodal, že on sice také nepoznal fenomén internetu, ale přitom je stále otevřen novým poznatkům. A proto by mu jeho lidská přirozenost nedovolila napsat do normy, že jediné trvale správné řešení je expertizní posouzení a přitom by si ještě u svých pánů, kterým sloužil, vyběhal písemné potvrzení, že jediným expertem v celé zemi je právě on sám.

Není proto nic divného, když z Předmětu normy vypadlo ustanovení o tom, že se norma dále netýká “dodatečného zateplování obvodových stěn”. Naopak bylo potřeba všechno v textu normy pěkně pozichrovat (aby se pánové ze “Sdružení jakýchsi plastů” nezlobili, že své peníze vydávají zbytečně) a navíc když předseda současné Takové Normální Komise č. 27 na internetu za toto “Sdružení” zcela nepokrytě publikuje (takže přátelé akce “Zelená úsporám” - jízda tuzemského stavebnictví na polystyrén je zkrátka nenabouratelná).

Naopak (pročpak asi) se v závěru úvodní kapitoly 1 ocitl nový odstavec:

Podle přílohy C této normy se posuzují změny staveb skupiny I a II, které se nově využívají jako třídy mateřské školy (změny skupiny III se posuzují podle požadavků vyhlášky č. 23/2008 Sb.).

Místo toho, aby zrušili konkrétní pitomost “vyhlášky” (stavba mateřské školy nesmí mít více než 2 nadzemní podlaží), ji tímto veřejně přiznávají a navíc vše zamotávají ještě více (to snad “horkou jehlou” sepsal někdo na samotném Gř HZS); váženým uživatelům se k praktické aplikaci nabízí následující skupina bizarností:

Poznámka   Je možné pokračovat v dalších kombinacích dotčených ustanovení, jejichž vskutku geniální podstatu není schopen rozpoznat ani bystrý Saturninův mozek. Ten se dokonce přiznal k pocitu, že očekávané vylepšení “vyhlášky” se tentokrát jaksi nekonalo a že je velká škoda, jak poměrně nedávno se z dostatečného počtu objektů, které dříve sloužily jako mateřské školy, staly velmi prospěšné hospody či herny s nepřetržitým provozem.

František Pelc