Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0834:2011 - článek 3.2, druhý odstavec

Přestože naše kancelář se k problematice vad ustanovení 3.2 již vyjádřila v kontextu všech úprav v roce 2011, dále nám přicházejí dotazy na stejné téma (tj. opakované změny staveb stávajících objektů):

Pro názornost je nejdříve uvedeno znění 2 i 3 odstavce tohoto článku z výchozího vydání ČSN 73 0834 z roku 2000:

Při opětném použití ČSN 73 0834 pro projektování změny stavby se podmínky rozhodující pro změnu užívání objektu, prostoru nebo provozu mohou použít pouze v případě, že budou vztaženy ke stavu před první změnou stavby provedenou podle ČSN 73 0834.

Pokud zhodnocení podmínek podle položek a) až d) není zpracováno nebo je nelze ke stavu před první změnou stavby provést, nesmí být změna stavby zatříděna do skupiny I (viz 3.3).

Následuje znění z „korupční“ úpravy v roce 2011:

Při opětném projektování změny stavby se podmínky rozhodující pro změnu funkce či užívání objektu, prostoru nebo provozu znovu stanoví podle tohoto článku a současně se nově navrhované změny vztáhnou ke stavu před předcházející změnou stavby provedenou podle ČSN 73 0834.

Pokud zhodnocení podmínek podle položek a) až e) není zpracováno nebo je nelze ke stavu před první změnou stavby provést, nesmí být změna stavby zatříděna do skupiny I (viz 3.3).

Saturnin konstatoval, že následky podivuhodného názorového obratu pozdějších „normotvůrců“ vedou ke stejnému výsledku jako při pokusu s žábou v hrnci – pokud ji dáme do vody ohřáté byť jen na 50°C, tak z hrnce okamžitě vyskočí, ale když vodu postupně zahříváme, tak žába nevyskočí a nakonec se uvaří.

Vzhledem k profesním dotazům se opakovaně pokusíme uvést věc na pravou míru:

Poznámka: V souvislosti s dotazy na vazbu ustanovení 3.2 ČSN 73 0834 na zcela nové ustanovení 5.1.4, uvedené v rámci změny Z3:2020 ČSN 73 0802, naše kancelář konstatuje, že není žádná, neboť případné změny staveb nevýrobních objektů, které již byly realizovaných podle kodexu ČSN 73 08xx, nemohou být systémově zatříděny jako změna stavby skupiny II (vždy je nutné postupovat podle kodexu ČSN 73 08xx).

František Pelc + Saturnin (dáno L.P. - září 2022)