Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0834:2011 - kapitola 1 Předmět normy

Přestože naše kancelář není zrovna příznivcem setrvalé platnosti „socialistické“ ČSN 73 0834, kterou četné pozdější přílepky nemohly ani náhodou vylepšit, bylo nutné se vyjádřit k zaslanému dotazu - zda u změny stavby skupiny II stávajícího objektu, měněného v dílčí části na zdravotnické zařízení AZ 2, je možné snížit výsledný stupeň požární bezpečnosti ze IV. na III.

Pro názornost je nejdříve uvedeno znění dotčeného odstavce úvodní kapitoly z výchozího vydání ČSN 73 0834 z roku 2000:

Změny staveb skupiny II (viz 3.4) lze pro:

- shromažďovací prostory (podle ČSN 73 0831),

- sklady (podle ČSN 73 0845),

- objekty spojů (podle ČSN73 0843)

- sklady a provozovny s hořlavými kapalinami, plyny apod. (např. podle ČSN 65 0201, ČSN 65 0202, ČSN 73 5530),

aplikovat pouze v rozsahu, v jakém se na ni příslušné technické normy nebo předpisy odvolávají.

Následuje znění z „korupční“ úpravy v roce 2011, s „inovativním“ přílepkem (tučně):

Změny staveb skupiny II (viz 3.4) lze pro:

- shromažďovací prostory (podle ČSN 73 0831),

- sklady (podle ČSN 73 0845),

- objekty spojů (podle ČSN73 0843)

- budovy zdravotnických zařízení a sociální péče (podle ČSN 73 0835)

- sklady a provozovny s hořlavými kapalinami, plyny apod. (např. podle ČSN 65 0201, ČSN 65 0202, ČSN 73 5530),

aplikovat pouze v rozsahu, v jakém se na ni příslušné technické normy nebo předpisy odvolávají.

Saturnin konstatoval, že se jedná o další erupci diletantství při tvorbě profesních ČSN a že o způsobilosti autora k této činnosti lze důvodně pochybovat. Nestačí přece vepsat do normy „spásnou“ myšlenku, ale nejprve si její tvůrce musí uvědomit všechny související důsledky.

Vzhledem k zaslané prosbě žadatele uvádíme věc na pravou míru, zejména s přihlédnutím k věcným souvislostem časové tvorby dotčených ČSN:

Poznámka: Tak jsme žadateli odepsali, že takové řešení lze akceptovat, a připojili přání směřující k vyšší kompetenci osob, přepisujících současné ČSN řady 73 08xx.

František Pelc + Saturnin (dáno L.P. - říjen 2023)