Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0834:2011 článek 5.6.8

Jako tradičně se jedná o podnět od profesních projektantů – naše kancelář obdržela dotaz, zda při navržení částečně chráněné únikové cesty (ČCHÚC), vedoucí z 1.PP do 1.NP bytového domu skupiny OB2, má být v podzemním podlaží navržen požární uzávěr typu EW30-C DP3 nebo EI130-SC DP1 (zejména tučně zvýrazněný text je dnes uveden v textu normy). Ve věcné souvislosti pak od nás tazatel obdržel odpověď.

Přesto se Saturnin neubránil konstatování, že „zpracovatel“, který do původního návrhového požadavku připsal v roce 2011 dolní index „1“, což znamená zvýšený důraz na izolační vlastnosti kovové zárubně, vůbec nevěděl co tím činí a ani k jakému smyslu konkrétní ustanovení slouží.

Vysvětlení:

František Pelc + Saturnin