Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0834:2011 článek 5.6.10

Opět se jedná o podnět od profesních projektantů – naše kancelář obdržela dotaz, ve věci procentního rozložení evakuovaných osob do dvou ČCHÚC (schodišťové prostory ve stávajícím objektu, navržené jako samostatné PÚ bez požárního rizika). Ze studia podkladů však vyplynulo, že první ÚC měla určenu předpokládanou dobu evakuace tu = 5,5 minuty a druhá tu = 4,8 minuty; jenže při vlastním výpočtu, prováděném podle rovnice (20) ČSN 73 0802:2009, se pro pohyb osob po schodech dolů započítala rychlost v = 30 m/min a současně jednotková kapacita únikového pruhu hodnotou Ku = 40 osob/min (tj. jak dnes problematicky uvádí novelizovaná tabulka 23 ČSN 73 0802:2009)

Saturnin opakovaně konstatuje, že hodnoty uváděně tabulce 23 neodpovídají fyzikálním zákonům, a tvoří skvostný exemplář odpudivé galerie současných lobbistických praktik. Jenže, jak už to u ČSN řady 73 08xx bývá, „ďábel“ se skrývá v souvislostech.

Abychom dostáli tradici naší kanceláře, uvádíme věc na pravou míru:

František Pelc + Saturnin