Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0834:2011 - článek 3.2, odrážka d)

Přestože naše kancelář se k problematice vad ustanovení 3.2 již vyjádřila v kontextu všech úprav v roce 2011, stále nám přicházejí dotazy na stejné téma (konkrétně k záměně funkce objektu).

Pro názornost je nejdříve uvedeno znění písmenné odrážky d) z výchozího vydání ČSN 73 0834 z roku 2000:

d) k záměně věcně příslušné projektové normy podskupiny ČSN 73 08.. na projektové ČSN 73 0833 nebo ČSN 73 0835; za záměnu věcně příslušné projektové normy se považuje i změna užívání, kterou se upravují objekty, prostory (nebo provozy)

  1. definované podle ČSN 73 0833:1996 jako OB 2 nebo OB 3 na objekty, prostory (nebo provozy) pro ubytování definované podle téže normy jako OB 4, nebo
  2. zdravotnických zařízení definované podle ČSN 73 0835:1996 jako AZ 2, popř. LZ 1 na objekty, prostory (nebo provozy) lůžkových zdravotnických zařízení definované podle téže normy jako LZ 2.

Následuje znění z „inovativní“ úpravy v roce 2011:

d) k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy; za záměnu věcně příslušné projektové normy se považuje i změna užívání, kterou se upravují objekty, prostory nebo provozy, nebo

Bohužel, v odrážce d) nic více.

Saturnin konstatoval, že vynecháním konkrétních norem s přísnějšími nároky na řešení jejich požární bezpečnosti, při současném vypuštění dvou číselných odrážek 1) a 2) obsahující konkrétní případy, které rovněž jako změny užívání deklaruje závěrečná část formulace odrážky d), předvedli naši milí „tvůrci“ norem jeden z nejlepších výkonů roku v disciplíně střelba do vlastní nohy – neboť nastolili stav, kdy změnou užívání se stává jakákoliv úprava objektu, prostoru nebo provozu!!!

Vzhledem k profesním dotazům opakovaně uvádíme věc na pravou míru:

Poznámka:Dotčené ustanovení nadále doporučujeme aplikovat ve výchozím kontextu znění normy z roku 2000 (nikoliv na každý případ); současně, pokud nárůst počtu osob na únikových cestách nezachytí limity podle odrážky 3.2 b) ČSN 73 0834, tak s výše uvedeným dodatkem pro vnitřní shromažďovací prostory.

František Pelc + Saturnin (dáno L.P. - listopad 2023)