Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0810:2016 - článek 13.1.1

V naší kanceláři jsme se k dané problematice již vyjadřovali (v souvislosti s novou českou specifikou: „blokování“ dveří na všech typech únikových cest), přesto máme uvést na pravou míru dva nově zformulované pojmy tuzemské PBS – panikový zámek a paniková klika, které se lavinovitě opisují do profesních PBŘ.

Saturnin konstatoval, že tyto terminy zavedl do textu ČSN pravděpodobně nic netušící „zpracovatel normy“, jemuž je přímo diktoval nějaký obchodník, a to podle naprosto pitomého textu z čerstvě vytištěného reklamního letáku ke zboží, které touto direktivní formou hodlá na místním trhu prodávat.

Opakování je „matka moudrosti“ i při uvádění věci na pravou míru:

František Pelc + Saturnin

Poznámka: Pokud nejde o shromažďovací prostory ve smyslu ČSN 73 0831, bylo možné danou problematiku vyřešit jasnou formulací – zamčené dveře na ÚC mají být opatřeny kováním, které ve směru uniku umožmní stiskem kliky současně ovládat západku i závoru zámku a v případě dvoukřídlových dveří se odkázat na již dávno zavedené ustanovení o otevření neaktivního křídla jedním pohybem zde instalovaného mechanismu.