Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0804:2010 - článek I.4.6 (ve znění všech navazujících změn)

Věcně se jedná o Never Ending Story celé řady přílepků k normám řady ČSN 73 08xx, vydaných po 1. listopadu 2011, které ve vysvětlující poznámce za normovým ustanovením, mají stále deklarovány návrhové požadavky (takový postup již více než 10 let nedovolují pravidla ÚNMZ: MPN 1:2011 Stavba, členění a úprava českých technických norem).

Současně edukativní stanovisko vydává naše kancelář záměrně, neboť na podzim 2021 bylo avizováno vypracování zcela nové ČSN 73 0838 Požární bezpečnost staveb – Garáže.

Konkrétně (ve vztahu k navrhování SOZ v garážích) se jedná o fatální chybu, neboť ve druhém odstavci poznámky k ustanovení I.4.6 je setrvale uváděno, že pro normativní výpočet (který není nutné dále prokazovat) stačí pro jakákoliv osobní vozidlo používat hodnotu uvolněného konvektivního tepla Q1 = 4 MW???

Saturnin poznamenal, že současní „normotvůrci“ si musí uvědomit, že nejen řečtina se od dob Periklových změnila, ale také materiálová skladba osobních aut je jiná, než za éry továrny Laurint & Klement.

Věrní tradicím naší kanceláře, proto uvádíme věc na pravou míru:

Poznámka: Co dodat více - nyní stačí, aby si dnešní „normotvůrci“, ve skutečném měřítku „poskládali“ osobní vozidla do možných variant hromadných garáží a provedli v nich přinejmenším stovky variant simulačních výpočtů (zejména z hlediska rozvoje požáru, časového průběhu zakouření, evakuace přítomných osob, případně odvětrání prostorů, či hašení systémy SHZ – kombinací existuje celá řada…). Pak mohou s plnou zodpovědností napsat textovou část příslušné normy.

Saturnin na závěr dodal, že celý třetí odstavec ustanovení I.4.6, který deklaruje zvýšení parametru F0, vlivem instalace proudových ventilátorů (tj. „míchání jablek s hruškami“), vyžaduje zpracování separátního „uvedení na pravou míru“ - neboť systémy určené pro nucené SOZ jsou určeny a efektivně fungují výhradně v I. fázi rozvoje požáru; kdežto parametr odvětrání F0 spadá systémově až do II. fáze plně rozvinutého požáru.

 

František Pelc + Saturnin