Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0804:2010, změna Z2 02/2015 - článek 5.2.5 Poznámka 2

V rámci konkrétního dotazu se naše kancelář setkala dalším účelovým přílepkem, tentokrát ve formě zcela nové poznámky 2 k ustanovení 5.2.5 (jednalo se o přístřešek pro dvě osobní vozidla u rodinného domu); blíže viz úplné znění dotčeného textu:

POZNAMKA 2 Ve smyslu tohoto článku lze posoudit například i garáž, která je postavena v blízkosti rodinného domu a je umístěna v požárně nebezpečném prostoru tohoto rodinného domu nebo naopak. Pokud garáž smi byt podle jiných předpisů (například příslušný právní, předpis4), ČSN 73 0833, apod.) součástí požárního úseku rodinného domu, pak je i tento stav považován za vyhovující. Jedná se o objekty se společným vlastníkem (jak objektů, tak i pozemku). Stejně tak je možno podle těchto pravidel posuzovat i ostatní doplňkové stavby k rodinnému domu nebo objektu pro rodinnou rekreaci, které s provozem těchto objektu prokazatelně a provozně souvisí (např. i samostatně stojící provozovna ve smyslu kapitoly 3 CSN 73 0833:2010, hospodářský objekt, různé přístřešky pro osobni automobily, apod.).
_________________________________________________________

4) Vyhláška č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Saturnin konstatoval, že v tomto pochybení rozhodně neplatí ono biblické: „nevědomost hříchu nečiní“. Současně na adresu dnešních „normotvůrců“ zopakoval tvrzení, že nejen řečtina se od dob Periklových změnila a přidal racionální upozornění naší kanceláře: „Chceš-li přijít o střechu nad hlavou, klidně si postav vedle svého rodinného domu přístřešek pro auto“.

Věrní tradicím naší kanceláře, uvádíme věc na pravou míru:

Saturnin na závěr dodal, že realitu by neměli ignorovat zejména v CTN (Technical Standardisation Centre) pražského PAVÚS (kteří se pasují do role autorů těchto přílepků), ale ani na Gř HZS, bez jejichž souhlasu současná tisková agentura pro standardizaci (ČAS) „nedá ani ránu“…

 

František Pelc + Saturnin