Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

Článek I.5.7 - ČSN 73 0804:2010 ve znění změny Z2 z února 2015

Opět na Saturninovo oblíbené téma - změna Z2 ČSN 73 0804:2010, kterou hodnotí jako „třešničku na dortu“ mezi rychlokvašenými novelizacemi korupčních ČSN řady 7308xx..; naše kancelář obdržela následující dva dotazy k problematice podlah v podzemních garážích:

Chtěl jsem se zeptat:

  1. Pochopil jsem článek I.5.7 ČSN 73 0804/Z2 správně, že v případě instalace zařízení SSHZ v požárním úseku hromadných garáží není požadavek na podlahovou konstrukci (třídu reakce na oheň A1 nebo A2, popř. A1fl, nebo A2fl) kladen a povrchové úpravy mohou být provedeny např. v tl. > 4 mm materiálem třídy reakce na oheň F?

  2. Pokud nebudu mít v požárním úseku hromadné garáže zařízení SSHZ a tloušťka nátěru povrchové úpravy podlahové konstrukce bude ve vrstvě tloušťky < 2mm, pochopil jsem správně, že může být provedení podlahové konstrukce s povrchovou úpravou libovolné třídy reakce na oheň a stále se na provedení vztahuje maximální normová výhřevnost menší než 15 MJ.m-2?

Saturnin hodnotil změnu formulace tohoto ustanovení jako „zákeřnou“, neboť vůči předchozímu znění se uživateli, který s ním nepracuje každý den, může jevit téměř identická (jen se tam 2x vepsal text „ s parametrem y1“). Zřejmě proto, aby privátní byznys „tvůrce“ změny Z2 dobře šlapal. Současně konstatoval, že chápe realitu, aby se z betonové podlahy veřejných hromadných garáží neprášilo, ale klade otázku, zda si změny ustanovení vůbec někdo ve schvalující Takové Normální Komisi č. 27 všimnul ….?.

Abychom dostáli tradici naší kanceláře, uvádíme věc na pravou míru:

Saturnin na závěr dodal, že zmíněné ustanovení mu přijde zcela na úkor zájmům PBS - konkrétně, aby na betonu nanesená povrchová vrstva vydržela co nejdéle. Holt hasiči neměli v podzemí objektů ustupovat a nechat provozovatele garáže, aby zde natírali častěji.

Saturnin + František Pelc