Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0802:2009, ve znění změny Z3:2020 - článek 9.10.2 (druhý odstavec)

Do naší kanceláře přišel dotaz, ve kterém byl použit začátek měření nechráněné únikové cesty až od vstupu do funkčně ucelené skupiny místností (tj. klasická: never ending story). Vzhledem k charakteru dotazu proběhla následná telefonická konzultace s exaktním vysvětlením problematiky. Poté žadatel sdělil, že se zdůvodněním nesouhlasí, neboť se přece musí nějak živit….

Saturnin konstatoval, že profesní projektant s námi nemusí souhlasit. Přesto ani při zpracování PBŘ nelze opomíjet fyzikální zákony. Dodal, že v roce 2022 již nikoho neomlouvá vědomá aplikace normou předstíraného bezpečí - neboť parametry účelového posuzování nechráněných únikových cest, „nařídili“ v první polovině 70 let minulého století soudruzí, pro které vytvoření podmínek pro spolehlivou evakuaci osob v případě vzniku požáru, rozhodně nepatřilo mezi hlavní strategické priority. Nehledě k faktu, že tehdy nedokázali poručit ani „větru-dešti“, natož kouři, aby se při požáru nešířil kdejakou skulinou dál a dál…

Pro názornost dále uvádíme dotčený odstavec v plném znění:

U místnosti nebo funkčně ucelené skupiny místností (např. bytu, laboratoře, hygienického příslušenství), určené nejvýše pro 40 osob, s podlahovou plochou nejvýše 100 m2 a s největší vnitřní vzdáleností k východu z této místnosti nebo skupiny místností do 15 m, se délka nechráněné únikové cesty měří od osy východu (zpravidla dveří) z této místnosti nebo skupiny místností.

Přestože současní „tvůrci“ norem ČSN 73 08xx měli dostatek času, aby napravili tento fatální, historický omyl, dosud se tak nestalo. Závažnost problému je evidentní z následujícího uvedení věci na pravou míru (s použitím simulace FDS):

Poznámka: Posuzovaná dispozice odpovídá normativním pravidlům – na funkčně ucelenou skupinu místností (limit 40 osob) navazuje jediná nechráněné únikové cesta (NÚC) o dálce 25 m (tj. odpovídá souč. a=1,0). V dalších samostatných místnostech se postupně nachází 25 + 15 +15 osob. V poslední místnosti (bez výskytu osob a s neuzavřenými dveřmi) je na ploše 1 m2 situováno ložisko lokálního požáru, který se v I. fázi rozvoje postupně rozhořívá, aby v časovém intervalu 0 - 10 minut generoval rychlost uvolňování tepla Q = 0 - 1,5 MW.

A. V normativní, leč ryze teoretické rovině, vypadá průběh evakuace osob takto:

B. V reálných souvislostech, za podmínek při požáru, však končí normativní „lhaní do kapsy“:

C. V reálných souvislostech, za podmínek při požáru, lze využít včasné zpozorování (systém EPS):

Závěr: V trase úniku, prosřednictvím jediné nechráněné únikové cesty, nelze u normativní „funkčně ucelené skupiny místností“ garantovat dobu evakuace kratší než 180 sekund, ani při využití samočinných kouřových hlásičů požáru (přitom v systému EPS nebylo při simulaci nastaveno žádné zpoždění pro vyhlášení poplachu).

František Pelc + Saturnin

Poznámka: Saturnin neopomněl zdůraznit, že jsme při simulaci používali všechny osoby v bdělém stavu (nikoliv třeba „spící“); a že lokální požár měl max. plochu pouze 1 m2 a toxické zplodiny i hustota kouře odpovídaly hoření normativního dřeva (tj. žádný plast). Bohužel, zatím nepozoruje, že kompetentní instituce se snaží tento stav napravit. S vědomím, kdy při požáru může v objetu zůstat bez možnosti řádné evakuace část přítomných osob, by nám bez dalšího průkazu takový „chleba“ k jídlu rozhodně nechutnal.