Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0802:2009, ve znění změny Z3:2020 - článek 8.2.4

V rámci konkrétního dotazu se naše kancelář setkala s další „kreativní“ úpravou normy. Konkrétně se jednalo o první odstavec ustanovení 8.2.4 ČSN 73 0802 (nové přílepky, vložené změnou Z3 do části původního znění normy, jsou tučně zvýrazněny):

8.2.4 Požární stěny se musí vždy stýkat s požárním stropem, popř. s konstrukcí střechy, mající funkci požárního stropu (podrobnosti musí být provedeny podle požadavků ČSN 73 0810). Rozdělují-li požární stěny střešní (půdní) prostor, musí převyšovat vnější povrch střešního pláště (měřeno kolmo k jeho rovině) o 300 mm, je-li střešní plášť z konstrukcí druhu DP3. V případě požárních stěn jednopodlažních objektů posuzovaných podle položky 12 tabulky 12 této normy je požadováno převýšení o 450 mm.

Ke ctvrté úpravě normy za posledních 11 roků Saturnin konstatoval, že současní „normotvůrci“ postupují již řadu let úplně stejně, jako naše vláda v podivném roce 2020, kdy jejich návrhy obsahují věcné a formulační chyby, kvůli nimž vznikají bizarní přílepky a roste nedůvěra k jejich plnění. A když případně nějaké chyby opraví, tak to udělají způsobem, jehož důsledkem jsou další chyby, případně ještě hloupější požadavky. Zároveň se podivil tomu, za co vlastně k této normě přidělený metodicky pracovník ÚNMZ bere výplatu…?

K problematice jsme se vyjádřili cestou stadardního komentáře na webu; současně chceme dostát tradici naší kanceláře a uvést věc na pravou míru:

Saturnin + František Pelc