Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0802:2009, ve znění změny Z3:2020 - článek 10.4.8.1

Do naší kanceláře zavolal jeden profesně působící projektant s konstatováním, že zřejmě přestal problematice PBS rozumět a bude si muset hledat jiné zaměstnání. Poté nám vylíčil svůj příběh:

Provedl výpočet odstupové vzdálenosti u dvou oken, jejichž okraje jsou od sebe vzdáleny více než normativních 0,6 • (d1 +d2); při zobrazení vypočtených hodnot za okraje oken se mu hranice požárně nebezpečného prostoru sousedních sálavých ploch překrývaly a územně příslušný HZS, na základě článku 10.4.8.1 ČSN 73 0802, po něm požadoval, aby ověřil hustotu tepelného toku v místech překrytí ...?

Pro srovnání je dále uveden celý text třetího odstavce nového ustanovení 10.4.8.1 ČSN 73 0802:2009, který se od doby vydání nezměnil:

Pokud se odstupové vzdálenosti pro jednotlivé požárně otevřené plochy určí výpočtem podle 10.4.9, musí se ověřit hustota tepelných toku v místech, kde se současně překrývají požárně nebezpečné prostory dvou sousedních požárně otevřených ploch. Tato hustota tepelných toků ve vzdálenosti stanovených odstupů těchto ploch nesmí být větší než 18,5 kW/m2. Jsou-li hustoty tepelných toků do 18,5 kW/m2, platí odstupové vzdálenosti pro jednotlivé požárně otevřené plochy (zpravidla pro jednotlivá okna).

Saturnin konstatoval, že tímto ustanovením autor textu + všichni ostatní, kteří jej bez připomínek odsouhlasili, anebo doporučili k vydání, překročili základní princip Einsteinovy obecné teorie relativity (stejně tak, jako nelze sečíst rychlost světla s jinou rychlostí pohybu, tak nejde sčítat tepelnou radiaci vyzářenou ze sousedících otvorů).

Saturnin + František Pelc