Pelc logo

Betonové konstrukce - hodnoty požární odolnosti podle EN 1992-1-2

Zpět
Možnosti: Sloupy s pravoúhlým/kruhovým průřezem(metoda posuzování A)
Sloupy s pravoúhlým/kruhovým průřezem(metoda posuzování B)
Stěny nenosné(příčky), typ EI
Stěny nosné, typ REI
Stěny s mechanickou odolností, typ EI-M a REI-M
Nosníky prostě podepřené
Nosníky spojité
Stropní desky(plné) prostě podepřené
Stropní desky(plné) spojité
Stropní desky(plné) lokálně podepřené
Stropní desky(žebrové) prostě podepřené
Stropní desky(žebrové) s min. jedním vetknutým okrajem
Tažené prvky
Požární odolnost [min]:
Pomocné zadávací okno: Minimální konstrukční rozměr daného prvku:
[mm]
Vzdálenost osy výztuže od nejbližšího povrchu - a: [mm]
Vzdálenost osy výztuže od bočního povrchu - asd: [mm]
Stupeň využití při požární situaci - μfi: [-]
Tloušťka stojiny nosníku - bw: [mm]
Tloušťka desky mezi žebry - h / osa výztuže 'a': / [mm]
Mechanický stupeň vyztužení "ω" sloupu: [-]
Zatížení sloupu "n" při běžné teplotě: [-]
Výsledky:
Požární odolnost posuzovaného úseku: [minut]
Klasifikační zatřídění posuzovaného prvku: [-]
Minimální konstrukční rozměr posuzovaného prvku:
[mm]
Vzdálenost osy výztuže od nejbližšího ohřívaného povrchu - a:
[mm]
Vzdálenost osy výztuže od bočního povrchu prvku - asd:
[mm]
Tloušťka stojiny nosníku tvaru I - bw:
[mm]
Tloušťka desky 'h'[mm]: Krytí desky 'a'[mm]:
Další přípustné rozměrové varianty posuzovaného prvku:
Min. rozměr [mm]Krytí - 'a' [mm]Krytí - 'asd' [mm]Omezení:

Realizační poznámky:
img

©Fire Protection - František Pelc